De waarde van een alliantie

Hoe kun je in een complexe omgeving met nieuwe veiligheidsnormen en tal van onzekerheden een dijkversterking aanpakken?

Waterschap Rivierenland stond voor deze maatschappelijke uitdaging. Het zocht naar een andere samenwerkingsvorm van overheid en markt. En zo is de Graaf Reinaldalliantie van start gegaan. Een alliantie van Waterschap Rivierenland samen met Waalensemble, bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

Het waterschap verwachtte met een alliantie de meeste (maatschappelijke) waarde te creëren en het beste te kunnen omgaan met de diverse onzekerheden. En niet in de laatste plaats die als gevolg van de nieuwe veiligheidsnorm. In een alliantie zijn de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer namelijk gelijk en ze delen hun risico’s.


Symposium op 28 september 

De Graaf Reinaldalliantie organiseert op 28 september een symposium over de waarde van een alliantie. Bedoeld voor directeuren, programmamanagers, projectmanagers, contractmanagers, inkoopmanagers van waterschappen, marktpartijen en ingenieursbureaus en anderen die werkzaam zijn aan de landelijke HWBP-opgave.


Voorbereiding symposium

Welke waarde heeft de alliantie nu (al)?

Nu we op de helft van de realisatie van het project staan, roept dit de vraag op of de verwachtingen (al) zijn waargemaakt. Met andere woorden: welke waarde heeft de alliantie gecreëerd?

Die waarde bekijken we vanuit vier invalshoeken:


Whitepapers

Uit bovenstaande vier invalshoeken zijn stellingen opgesteld. Ons interne onderzoek van de afgelopen maanden hebben we samengevat in een whitepaper per stelling: 

whitepaper-maatschappelijke-meerwaarde Maatschappelijke meerwaarde

 Mens 

 Leren 

Project 


Break out sessies 

Tijdens interactieve break out sessies gaan we in gesprek over ieders meningen en bevindingen. Er zijn negen sessies/stellingen die we bij de deelnemers gaan toetsen in het werkveld. Je neemt deel aan twee van deze negen sessies. We voeren een gesprek over de stelling. Het ‘resultaat’ van dit gesprek is de mate waarin de groep zich wel of niet in de stelling kan vinden. 

  • Stap 1 – Ik kies voor dit onderwerp omdat ….. 
  • Stap 2 – Ik ben het met de stelling eens/oneens, omdat … 
  • Stap 3 – Ik wil nog toevoegen….Beluister de podcasts ter voorbereiding

Onderdeel van het onderzoek naar de waarde van een alliantie is ook een serie van zeven podcasts. 

De overige podcasts volgen na het symposium.


Paneldiscussie

Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan TU Delft en managing partner fysiek domein bij BMC) en Heleen Herbert (CCO & CHRO bij Heijmans) spreken over hun visie op een alliantie. Alliantiemanager Niek Ridderbos en dwarsdenker en managing partner bij AMI Martijn Jong begeleiden vervolgens een paneldiscussie met beide sprekers. Gerrit Jan van de Pol (Algemeen directeur GMB) en Goos den Hartog (heemraad Waterketen Waterschap Rivierenland) worden bevraagd over hun mening op bestuurlijk niveau. Met Wilco Blom (senior contractmanager Heijmans) en Paul van Dijk (senior contractmanager Waterschap Rivierenland en senior adviseur contract en markt HWBP) sluiten we de paneldiscussie af.


Programma in het kort

12.00 - 13.00 uur Lunch en ontmoeting

13.00 - 14.30 uur Plenaire sessie met presentatie en paneldiscussie

14.30 - 16.30 uur Interactieve breakout sessies

16.30 - 16.45 uur Plenaire afsluiting

16.45 - 18.00 uur Borrel en ontmoeting


Praktische informatie

Locatie

GeoFort, Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen


Parkeren

Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid op en naast het terrein. Voor elektrische auto's zijn er 2 oplaadpunten aanwezig.


Openbaar vervoer

GeoFort is bereikbaar via de treinstations van Geldermalsen en Leerdam. Een buurtbus brengt je naar bushalte Asperen, Gemeentehuis. Vanaf deze bushalte is het nog 2 kilometer lopen over de Lingedijk.


Je kunt je nog aanmelden

Geef met onderstaande knop aan of je erbij bent. 


Aanmelden symposium 28 september


Heb je vragen? 

Neem dan contact op met Dorenda van den Avoort ([email protected]). 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.