De waarde van een alliantie

Hoe kun je in een complexe omgeving met nieuwe veiligheidsnormen en tal van onzekerheden een dijkversterking aanpakken?

Waterschap Rivierenland stond voor deze maatschappelijke uitdaging. Het zocht naar een andere samenwerkingsvorm van overheid en markt. En zo is de Graaf Reinaldalliantie van start gegaan. Een alliantie van Waterschap Rivierenland samen met Waalensemble, bestaande uit Heijmans, GMB en DEME Environmental NL met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

Het waterschap verwachtte met een alliantie de meeste (maatschappelijke) waarde te creëren en het beste te kunnen omgaan met de diverse onzekerheden. En niet in de laatste plaats die als gevolg van de nieuwe veiligheidsnorm. In een alliantie zijn de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer namelijk gelijk en ze delen hun risico’s.


Beluister de podcasts 

Onze inzichten en onderzoeken rondom de waarde van een alliantie delen we in onze podcast. Beluister hier de eerste 6 afleveringen:


2024

Tijdens het symposium van 2023 bleek een grote interesse in de werking van een alliantie. Daarnaast leven er veel andere vragen: hoe begin je eigenlijk een alliantie en welke succesfactoren zorgen voor een goed samenwerkingscontract. En wanneer kies je voor een alliantie? Om op die vragen in te gaan geeft de alliantie graag een vervolg aan het symposium van 2023.


Bijeenkomst ‘De werking van een alliantie’

Op donderdag 15 februari 2024 organiseerden we een bijeenkomst over ‘de werking van een alliantie’. Tijdens een plenair gedeelte lichtten we toe hoe de alliantie georganiseerd is en hoe het in de praktijk werkt. Daarna waren er meerdere break-out sessies waarin we op interactieve wijze ingingen op een aantal thema’s.


Werksessie op 12 juni 2024: ‘Kiezen voor een alliantie’  

Op 12 juni 2024 organiseerden we een werksessie ‘Kiezen voor een alliantie’. We hebben veel kennis gedeeld, ervaringen zijn uitgewisseld en het belangrijkste: mensen hebben elkaar leren kennen en weten wie ze kunnen raadplegen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er nog veel onbekendheid is met alliantiecontracten en dat er nog weinig templates voorhanden zijn (afwegingskaders, voorbeeldcontracten etc.). Dit geldt ook voor portfoliocontracten en de kansen van vroege marktbenadering. Hierdoor bestaat veel koudwatervrees; er ligt nog werk voor ons allen. 


Werkplaatsen/Challenges

Twee projectteams van projecten die nu in voorbereiding zijn, hebben ons uitgedaagd om gezamenlijk te onderzoeken welke waarde een alliantie aan hun project zou kunnen toevoegen. Deze challenges zullen de komende maanden plaats vinden.


Inspireren tafels

We merkten tijdens het symposium in september 2023 dat er veel enthousiasme en nieuwsgierigheid is voor een alliantiecontract. We hebben de ‘alliantie-believers’ verder geïnspireerd, en ook onderkend dat er nog een grote groep beslissers en besluitvormers onze overtuiging nog niet deelt (of koudwatervrees heeft). Terwijl zij bepalend zijn in de keuze voor nieuwe samenwerkingscontracten.

We ontwikkelen een ‘gereedschapskist’ met inzichten en praktische producten over hoe een alliantie werkt. Ambassadeurs van de alliantie kunnen hiermee langs gaan bij tafels (vergaderingen, gremia) waar beslissers en besluitvormers zitten. We willen hen inspireren en helpen andere vormen van samenwerkingscontracten te agenderen en te overwegen. Dit kan bij lopende en bij nog op te starten projecten zijn. 


Symposium 6 november 2024

Op woensdag 6 november 2024 geven we een vervolg aan het eerdere symposium. Tijdens dit tweede symposium delen we verdere ervaringen rondom de waarde van een alliantie. Een belangrijk thema is: De geboorte van een alliantie. Welke randvoorwaarden zijn er nodig en ook: wanneer begin je met de voorbereidingen?

Zodra er meer bekend is over de inhoud zal dit gecommuniceerd worden.


2023

Symposium

In 2023 organiseerde de Graaf Reinaldalliantie een symposium onder de titel ‘de waarde van een alliantie’. Aan de hand van 4 stellingen brachten we de waarde van een alliantie in beeld. Ook zijn er vooraf een aantal whitepapers gemaakt (zie hieronder). Tijdens het symposium werd feedback gevraagd op de uitkomsten hiervan. We concludeerden dat een andere manier van contracteren nodig is in de huidige complexe samenleving, waarin vele maatschappelijke opgaven elkaar raken en beïnvloeden. Onder de noemer van samenwerkingscontracten werden onder andere gebiedscontracten en allianties als kansrijke oplossingen gezien.Whitepapers

Uit bovenstaande vier invalshoeken zijn stellingen opgesteld. Ons interne onderzoek hebben we samengevat in een whitepaper per stelling: 

whitepaper-maatschappelijke-meerwaarde Maatschappelijke meerwaarde

 Mens  

 Leren  

Project  


Welke waarde heeft de alliantie nu (al)?

Nu we over de helft van de realisatie van het project staan, roept dit de vraag op of de verwachtingen (al) zijn waargemaakt. Met andere woorden: welke waarde heeft de alliantie gecreëerd?

Dit vinden de medewerkers van een alliantie:

Introductie

Maatschappelijke meerwaarde en mens

Leren en Organisatie


Heb je vragen? 

Neem dan contact op met Everdien Zeilmaker ([email protected]). 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.