De waarde van een alliantie

Hoe kun je in een complexe omgeving met nieuwe veiligheidsnormen en tal van onzekerheden een dijkversterking aanpakken?

Waterschap Rivierenland stond voor deze maatschappelijke uitdaging. Het zocht naar een andere samenwerkingsvorm van overheid en markt. En zo is de Graaf Reinaldalliantie van start gegaan. Een alliantie van Waterschap Rivierenland samen met Waalensemble, bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

Het waterschap verwachtte met een alliantie de meeste (maatschappelijke) waarde te creëren en het beste te kunnen omgaan met de diverse onzekerheden. En niet in de laatste plaats die als gevolg van de nieuwe veiligheidsnorm. In een alliantie zijn de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer namelijk gelijk en ze delen hun risico’s.


Symposium 

De Graaf Reinaldalliantie organiseerde op 28 september 2023 een symposium over de waarde van een alliantie. Bedoeld voor directeuren, programmamanagers, projectmanagers, contractmanagers, inkoopmanagers van waterschappen, marktpartijen en ingenieursbureaus en anderen die werkzaam zijn aan de landelijke HWBP-opgave. Lees hier het nieuwsbericht over het symposium.


Beluister de podcasts 

Onderdeel van het onderzoek naar de waarde van een alliantie is ook een serie van zeven podcasts. 

De overige podcasts volgen later.


Welke waarde heeft de alliantie nu (al)?

Nu we op de helft van de realisatie van het project staan, roept dit de vraag op of de verwachtingen (al) zijn waargemaakt. Met andere woorden: welke waarde heeft de alliantie gecreëerd?

Die waarde bekijken we vanuit vier invalshoeken:


Whitepapers

Uit bovenstaande vier invalshoeken zijn stellingen opgesteld. Ons interne onderzoek van de afgelopen maanden hebben we samengevat in een whitepaper per stelling: 

whitepaper-maatschappelijke-meerwaarde Maatschappelijke meerwaarde

 Mens 

 Leren 

Project 


Komend jaar willen we onderzoeken hoe we de leerervaringen kunnen delen en meenemen naar nieuwe contracten en projecten. Voor de korte termijn verzorgen we een meer inhoudelijke terugkoppeling om de werking van de alliantie toe te lichten.


Heb je vragen? 

Neem dan contact op met Everdien Zeilmaker ([email protected]). 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.