De Graaf Reinaldalliantie

Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.


De Graaf Reinaldalliantie wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en DEME Environmental NL met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

In juni 2021 is de uitvoering gestart. Naar verwachting is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg eind 2025 hoogwaterveilig.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. Het waterschap houdt de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treft maatregelen als dat nodig is. Momenteel voert het waterschap een groot aantal dijkversterkingsprojecten uit. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. Na de dijkversterking voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnorm. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is een van deze dijkversterkingsprojecten.

>> Meer over sterke dijken vindt u op de website van Waterschap Rivierenland

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteiten infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren zij toegevoegde waarde voor hun klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.
» Meer over Heijmans


Over GMB

Water, energie en grondstoffen. Dat is het terrein waarop GMB zich begeeft. Wilt u daar meer van wilt weten? Ontdek de werkwijze en lees meer over hun historie. Benieuwd wat GMB in de praktijk doet? Als u de recente projecten bekijkt, kunt u zich daar een goed beeld van vormen.
» Meer over GMB


Over DEME Environmental NL (voorheen de Vries & van de Wiel)

DEME Environmental NL is een landelijk opererend aannemingsbedrijf dat professioneel, maatschappelijk verantwoord en duurzaam, complexe werken uitvoert. De kernactiviteiten zijn waterbouw, milieutechniek en zandexploitatie. DEME Environmental NL garandeert een multidisciplinaire aanpak gericht op de eisen van het project. Er worden oplossingen uitgewerkt die zowel kostenefficiënt zijn als resultaat naar het leefmilieu garanderen. DEME Environmental NL is een dochterbedrijf van de DEME Group.
» Meer over de DEME Group

Over Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. Ze zijn koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling en werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie. Samen werken aan projecten die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is hun drijfveer: enhancing society together.

» Meer over Royal HaskoningDHV

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 2000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden tot 2050 versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.


» Meer informatie over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.