De Graaf Reinaldalliantie

Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.


Op 10 juli 2017 is het project door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans,GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.


Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. Het waterschap houdt de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treft maatregelen als dat nodig is. Momenteel voert het waterschap een groot aantal dijkversterkingsprojecten uit. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. Na de dijkversterking voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnormen. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is een van deze dijkversterkingsprojecten.

>> Meer over dijkversterkingen bij Waterschap Rivierenland


Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteiten infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren zij toegevoegde waarde voor hun klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.
» Meer over Heijmans


Over GMB

Water, energie en grondstoffen. Dat is het terrein waarop GMB zich begeeft. Wilt u daar meer van wilt weten? Ontdek de werkwijze en lees meer over hun historie. Benieuwd wat GMB in de praktijk doet? Als u de recente projecten bekijkt, kunt u zich daar een goed beeld van vormen.
» Meer over GMBOver de Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel is een landelijk opererend aannemingsbedrijf dat professioneel, maatschappelijk verantwoord en duurzaam, complexe werken uitvoert. De kernactiviteiten zijn waterbouw, milieutechniek en zandexploitatie. De Vries & van de Wiel garandeert een multidisciplinaire aanpak gericht op de eisen van het project. Er worden oplossingen uitgewerkt die zowel kostenefficiënt zijn als resultaat naar het leefmilieu garanderen. De Vries & van de Wiel is een dochterbedrijf van de DEME Group.
» Meer over de DEME Group

Over Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. Ze zijn koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling en werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie. Samen werken aan projecten die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is hun drijfveer: enhancing society together.

» Meer over Royal HaskoningDHV

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de dijken aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. 

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

» Meer informatie over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.