DocumentenPlanning van de werkzaamheden 2024

In het plaatje hieronder ziet u een globale planning van de werkzaamheden in 2024 U kunt inzoomen om de details beter te bekijken.

Horizontaal staan de dijkvakken. Deze komen overeen met de kaart. 

Verticaal staan de maanden.

Onderaan staat de uitleg van de kleuren.

Hier kunt u de planning downloaden.Je huis uit? Informatie over uithuisplaatsing bij plaatsen damwanden
Hoe verloopt het proces van schade?

In opdracht van Waterschap Rivierenland  heeft de Graaf Reinaldalliantie de dijkversterking voorbereid en voert zij deze ook uit. Deze alliantie is een samenwerking van de aannemerscombinatie Waalensemble en WSRL. In de eerste plaats doet de alliantie uiteraard haar best om schades te voorkomen. Na een gedegen voorbereiding en het treffen van schadebeperkende maatregelen maakt zij gebruik van een goede monitoring om tijdig bij te kunnen sturen. Indien ondanks alle maatregelen schades optreden, handelt de alliantie deze af via haar eigen schadeloket zie vorige vragen). Na afronding van de dijkversterking draagt de Graaf Reinaldalliantie eventuele schadedossiers en de schade-aansprakelijkheid over aan het waterschap. 


In een Notitie monitoring panden en proces schades voorkomen, melden en afwikkelen verduidelijkt de Graaf Reinaldalliantie haar werkwijze en vat deze samen.

Uw rechten rond schade bij de dijkversterking (2 documenten)

» Download de factsheet Schade. [correctie in de factsheet bij Contact: vragen? --> [email protected] en melden schade? --> [email protected]]

>> Schade melden: hoe doe ik dat? Lees de Schadekaart.

Publieksvriendelijke versie monitoringsplan
Grond en eigendommen bij dijkversterkingsprojecten (2 documenten)
(Her)bouwen van schuren en bijgebouwen
Leerverslag verkenning en planuitwerking

Dit leerverslag is een verzameling van de lessen die de Graaf Reinaldalliantie heeft geleerd gedurende

de verkenningsfase en vooral de fase van de planuitwerking. 

Lees hier het leerverslag.

Nieuwsbrieven

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.