Foto & video


Eerste deel dijk klaar

1 maart 2024

Het eerste stuk dijk is klaar en weer in gebruik genomen. Bestuurders en bewoners in gesprek.

3e projectfilm over dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

10 november 2023

De vergunningencoördinator, ontwerpleider en een lid van het managementteam vertellen over de dijkversterking.

Veiligheid - kraanmachinist

24 februari 2023

Voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg maken we een aantal video's over veiligheid. Bedoeld voor bewoners en passanten op de dijk.

Voorbeeld van duurzaam werken

8 november 2022

Bij de uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg wil de Graaf Reinaldalliantie op een duurzame manier te werk gaan. Hierbij past de inzet van elektrische machines. Deze machines stoten geen CO2 en geen stikstof uit en maken minder geluid. Deze video gaat over de onlangs in gebruik genomen elektrische draadkraan om damwanden mee te plaatsen.

Tijdelijke weg voor pont naar Brakel

17 oktober 2022

Dankzij een tijdelijke verkeersweg voor auto’s en fietsers blijft de pont naar Brakel bereikbaar.

Leeghalen nestkastjes

6 oktober 2022

De dijkversterking heeft effecten op diverse plant- en diersoorten. Denk hierbij aan vogels (zoals huismus, steenuil), vleermuizen, kleine marterachtigen en amfibieën. De Graaf Reinaldalliantie neemt maatregelen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen of te verzachten. Daarom heeft de alliantie langs de dijk ongeveer 300 extra (nest)kasten opgehangen voor de vogels en de vleermuizen. De nestkasten zijn in 2021 geplaatst in overleg met de dijkbewoners. Op deze video bekijkt een medewerker ecologie het resultaat.

Ontwerpfilmpje dijkversterking

6 oktober 2022

Dit is een kort filmpje van het VR-model met het ontwerp. Op verschillende locaties zijn beelden van de uitvoering toegevoegd.

2e film over dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

22 juli 2022

In deze 2e film vertellen de werkvoorbereiders en uitvoerders over de uitvoering van de werkzaamheden.

Filmpje werkzaamheden laatste maanden

21 juli 2022

Bekijk hier het filmpje om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de afgelopen maanden.

Timelapse aanbrengen van damwanden bij Tuil

20 december 2021

De Graaf Reinaldalliantie heeft een aantal dagen lang het aanbrengen van de damwanden in de dijk bij Tuil gefilmd. Benieuwd hoe dat gaat? Deze video laat in minder dan 2 minuten versneld (timelapse) de beelden zien.

Medewerkers zijn trots op de Graaf Reinaldalliantie

7 december 2021

In dit filmpje vertellen medewerkers van de Graaf Reinaldalliantie waarom ze trots zijn om bij deze organisatie te werken.

Basisfilm dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

18 november 2021

Deze film hoe de Graaf Reinaldalliantie de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg aanpakt. 

Werkzaamheden september-oktober 2021

18 oktober 2021

Een indruk van de werkzaamheden in september en oktober.

Compilatie van Startmoment uitvoering

19 augustus 2021

De Graaf Reinaldalliantie is gestart met de uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 23 juni 2021 vond een officieel moment plaats in de vorm van een online bijeenkomst.

Grondonderzoek 3: laboratoriumonderzoek

4 maart 2021

Bekijk de video.

Grondonderzoek 2: boren en sonderen

15 februari 2021

Bekijk de video.

Grondonderzoek 1: geotechnisch adviseur Rens Servais

5 februari 2021

Bekijk de video.

Nadeelcompensatie voor bedrijven

19 januari 2021

Een filmpje over nadeelcompensatie voor bedrijven aan de dijk.

Monitoring woningen en opstallen

22 oktober 2020

Een filmpje over het aanbrengen van meetbouten, hoeksensoren en trillingsmeters.

Dijkversterkingsprojecten in het hele land

15 april 2019

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is koploper op het gebied van de landelijke dijkversterkingsprojecten. Waterschappen in het hele land werken op allerlei, soms verrassende, manieren aan dijken. Met elkaar zoeken we we naar goede oplossingen voor deze enorme klus.

Film dijkversterking voor gemeente West Betuwe

11 februari 2019
Voor de dijkversterkingsprojecten Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg heeft de gemeente West Betuwe een filmpje gemaakt. Vooral voor de nieuwe raadsleden van deze gemeente. In dit filmpje geven projectmedewerkers een toelichting op de dijkversterkingsopgave.

Compilatie van 'Bewoners aan het woord'

20 november 2018

Uitleg over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

15 september 2018

Uitleg over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Natuur en groen

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Ruimtelijke kwaliteit

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Waterveiligheid

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Verkeer en infrastructuur

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Recreatie en Toerisme

'Dijkgeheimen'

15 september 2018

Een nieuwe kijk op de ondergrond

Tracéfilm

15 september 2018

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Grondonderzoeken Wiertsema

15 september 2018

Fotoalbum

Januari 2014

15 september 2018

Fotoalbum

Informatiebijeenkomsten juli 2014

15 september 2018

Fotoalbum

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.