Foto & video


Basisfilm dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

18 november 2021

Deze film vertelt het verhaal van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Hoe pakt de Graaf Reinaldalliantie dit project aan?

Werkzaamheden september-oktober 2021

18 oktober 2021

Een indruk van de werkzaamheden in september en oktober.

Compilatie van Startmoment uitvoering

19 augustus 2021

De Graaf Reinaldalliantie is gestart met de uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 23 juni 2021 vond een officieel moment plaats in de vorm van een online bijeenkomst.

Grondonderzoek 3: laboratoriumonderzoek

4 maart 2021

Bekijk de video.

Grondonderzoek 2: boren en sonderen

15 februari 2021

Bekijk de video.

Grondonderzoek 1: geotechnisch adviseur Rens Servais

5 februari 2021

Bekijk de video.

Nadeelcompensatie voor bedrijven

19 januari 2021

Een filmpje over nadeelcompensatie voor bedrijven aan de dijk.

Monitoring woningen en opstallen

22 oktober 2020

Een filmpje over het aanbrengen van meetbouten, hoeksensoren en trillingsmeters.

Dijkversterkingsprojecten in het hele land

15 april 2019

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is koploper op het gebied van de landelijke dijkversterkingsprojecten. Waterschappen in het hele land werken op allerlei, soms verrassende, manieren aan dijken. Met elkaar zoeken we we naar goede oplossingen voor deze enorme klus.

Film dijkversterking voor gemeente West Betuwe

11 februari 2019
Voor de dijkversterkingsprojecten Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg heeft de gemeente West Betuwe een filmpje gemaakt. Vooral voor de nieuwe raadsleden van deze gemeente. In dit filmpje geven projectmedewerkers een toelichting op de dijkversterkingsopgave.

Compilatie van 'Bewoners aan het woord'

20 november 2018

Uitleg over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

15 september 2018

Uitleg over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Natuur en groen

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Ruimtelijke kwaliteit

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Waterveiligheid

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Verkeer en infrastructuur

Bewoners aan het woord

15 september 2018

Recreatie en Toerisme

'Dijkgeheimen'

15 september 2018

Een nieuwe kijk op de ondergrond

Tracéfilm

15 september 2018

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Grondonderzoeken Wiertsema

15 september 2018

Fotoalbum

Januari 2014

15 september 2018

Fotoalbum

Informatiebijeenkomsten juli 2014

15 september 2018

Fotoalbum

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.