De uitvoering van de dijkversterking is begonnen.


Volg de werkzaamheden per dorp/stad.

(klik op een dorp/stad op de kaart)

Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden op het hele traject


Totaal overzicht werkzaamheden

2 aug 2021
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Objecten van de dijk verwijderd

Vooruitlopend op de dijkversterking heeft de alliantie, in overleg met de dijkbeheerder en de gemeenten, een aantal bijzondere objecten van de dijk verwijderd zoals de grenspaal, een rijksmonument aan de Merwededijk in Dalem: een hardstenen paal uit 1834 die gebruikt werd om de visserijgrens aan te duiden. De objecten die verwijderd zijn, zijn vooraf gelabeld en vervolgens zorgvuldig opgeslagen in een depot. Na de dijkversterking plaatst de alliantie de objecten weer voorzichtig terug.

9 jul 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Route Bouwverkeer tussen pont naar Brakel en Vuren Oost

Vanaf komende week vindt er grondtransport plaats voor de nieuwe dijk tussen de pont naar Brakel en Vuren Oost. Dit transport komt vanaf de Zeiving en rijdt dan over de dijk naar het westen om vervolgens de uiterwaard in te rijden. Doordat het grondtransport maar enkele honderden meters over de dijk zelf rijdt, sluiten we de dijk vooralsnog niet af voor doorgaand verkeer. Er wordt dus geen omleiding ingesteld. Er zal wel een verkeersregelaar aanwezig zijn die het verkeer kan vragen even te wachten om een vrachtwagen te laten passeren.  Daarna kan het verkeer de route weer vervolgen. Hiermee willen we hinder door een omleiding voorkomen. De komende periode houden we in de gaten of de situatie zonder afsluiting en omleiding werkbaar en veilig is, voor u als bewoner en voor onze werknemers.

9 jul 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Start werkzaamheden tussen pont naar Brakel en Vuren Oost

Na onze eerste aankondiging van de start van de werkzaamheden op 7 juni is het de afgelopen periode nog rustig geweest in het gebied tussen de pont naar Brakel en Vuren Oost.  Dat gaat de komende tijd veranderen. Vanaf vandaag verwijderen we de nog aanwezige afrasteringen aan de rivierzijde van de dijk. Maandag 12 juli zal hier waarschijnlijk ook nog aan gewerkt worden. Vervolgens wordt op dinsdag de toplaag van de grasbekleding gefreesd, waarna op woensdag de eerste grondtransporten plaatsvinden voor de ophoging van de nieuwe dijk. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk naast de bestaande dijk in lagen op.

2 jul 2021
NIEUW

Haaften: Afsluiten dijkweg rondom Kerkewaard

Vanaf volgende week starten we met de dijkwerkzaamheden rondom de Kerkewaard, in dijkvak 3b en 3c. Om de veiligheid te waarborgen, zal de dijkweg afgesloten worden tussen Waalbandijk 64 en de westelijke aansluiting op de Hertog Karelweg. De woningen Waalbandijk 64 en Waalbandijk 325 blijven bereikbaar vanaf de oostelijke aansluiting op de Hertog Karelweg. Ook de Hertog Karelweg zelf blijft open voor verkeer. Houd rekening met vrachtverkeer dat grond aan- en afvoert via de Hertog Karelweg.

24 jun 2021
NIEUW

Verbodsborden voor bouwverkeer

U heeft ze vast al gezien: de verbodsborden voor ‘bouwverkeer GoWa’. Langs de dijkversterking staan meer dan 40 verbodsborden voor het bouwverkeer. Onze uitvoerders noemen deze borden ‘soepborden’. Deze borden geven aan welke wegen verboden zijn voor het bouwverkeer. Dit zijn vaak smalle wegen of wegen waar veel woningen staan. We hebben hier speciaal voor gekozen vanwege de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn de aanvoerroutes zo gekozen dat de transportafstanden zo beperkt mogelijk blijven en dorpskernen worden ontzien. Hierdoor ontstaat minder overlast voor omwonenden. De soepborden zijn dus alleen voor onze bouwchauffeurs bedoeld!

15 jun 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Bouwweg tussen Vuren en Herwijnen

Op dit moment leggen wij een bouwweg aan tussen de dijk en de provinciale weg. De bouwweg komt uit op de provinciale weg tussen de rotonde van het industrieterrein Zeiving in Vuren en de Wadensteinsesteeg in Herwijnen.

Om de bouwweg te kunnen maken wordt het fietspad/de ventweg gebruikt door bouwverkeer. Het fiets wordt vanaf maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni omgeleid via de Wadensteinsesteeg, de Waaldijk en de Zeiving in Vuren terug naar het fietspad naast de provinciale weg.

11 jun 2021
NIEUW

Tuil: Landbouwverkeer bij Tuil

Het landbouw- en fietsverkeer bij Tuil kan tot 20 juni 2021 over de ventweg langs de N830 blijven rijden. Vanaf 21 juni 2021 worden extra verkeersmaatregelen genomen en kan het landbouwverkeer gedurende de dijkversterkingswerkzaamheden tussen de Hertog Karelweg en de rotonde bij Tuil over de N830 rijden. Op deze wijze hoeft het landbouwverkeer niet omgeleid te worden door Tuil. Fietsverkeer wordt vanaf 21 juni 2021 omgeleid door Tuil via de Bouwing, de Melssinghdreef, de Haarstraat en de Havenstraat. De verkeersmaatregelen worden op dit moment nog afgestemd met de gemeente en de provincie.

8 jun 2021
NIEUW

Pont naar Brakel blijft bereikbaar

De pont naar Brakel blijft bereikbaar via de Zeiving. Komt u vanuit Vuren of Herwijnen, neem dan de Graaf Reinaldweg om naar de Zeiving te komen.

8 jun 2021
NIEUW

Vuren: Bouwverkeer naar depot voormalig BUKO-terrein

Vanaf 7 juni vindt incidenteel bouwverkeer plaats over de Graaf Reinaldweg, via de Petersweg en de Waaldijk naar het depot van de alliantie op het voormalig BUKO-terrein. Denk hierbij aan het vervoer van containers, afzethekken en andere kleine bouwmaterialen die tijdelijk op het BUKO-terrein worden opgeslagen.

8 jun 2021
NIEUW

Waardenburg-Tuil: Inrichten loslocatie Tuil

Deze week starten we met het inrichten van de loswal in de uiterwaarden in Tuil. Een loswal is een tijdelijke voorziening aan het water om materialen van het schip op het land te krijgen. De loswal zetten we in om materialen aan en af te voeren zodat minder transporten over de weg nodig zijn: dat is veiliger voor het wegverkeer en beter voor het milieu! Om de loswal de kunnen maken hebben we kranen en rijplaten nodig. Deze worden via de weg aangevoerd.

8 jun 2021
NIEUW

Herwijnen-Vuren: Buitendijkse versterking

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de nieuwe dijk tussen Herwijnen en Vuren. We beginnen met het maken van een buitendijkse versterking (aan de rivierzijde). Bij een buitenwaartse versterking in grond wordt de kruin van de dijk verplaatst naar de rivierzijde. De berm wordt breder en over het algemeen wordt de dijk hoger. Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk in lagen op.

8 jun 2021
NIEUW

Haaften-Hellouw: Buitendijkse versterking

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de nieuwe dijk bij de Crobsche Waard. We beginnen met het maken van een buitendijkse versterking (aan de rivierzijde). Bij een buitenwaartse versterking in grond wordt de kruin van de dijk verplaatst naar de rivierzijde. De berm wordt breder en over het algemeen wordt de dijk hoger. Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk in lagen op.

8 jun 2021
NIEUW

Waardenburg-Tuil: Buitendijkse bekleding vervangen

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de dijk in Waardenburg en Tuil. We beginnen met het vervangen van de buitendijkse bekleding (aan de rivierzijde). Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af.

4 jun 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Omleidingen Waaldijk tussen Vuren en Herwijnen

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk tussen Vuren en Herwijnen (ter hoogte van de pont naar Brakel) afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Wadensteinsesteeg, de

Zeiving en de Petersweg. Fietsers worden omgeleid over de Steeg.

4 jun 2021
NIEUW

Hellouw-Haaften: Omleidingen bij de Crobsche Waard

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk bij de Crobsche Waard (tussen de Kaap van Haaften tot de Kerkesteeg) afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Kerkesteeg, de Tinnergieter en de Beatrixstraat of via de Zijving naar de Graaf Reinaldweg.

4 jun 2021
NIEUW

Tuil-Waardenburg: Omleidingen in Waardenburg en Tuil

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk bij Tuil en Waardenburg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Graaf Reinaldweg en fietsers worden omgeleid via de Bouwing, de Melssinghdreef, de Haarstraat en de Havenstraat. 

Informatie voor landbouwverkeer volgt nog!

3 jun 2021

Vuren-Waardenburg: Afsluiten van de dijk

Op maandag 7 juni starten we met de realisatie van de dijkversterking. Hiervoor sluiten we delen van de dijk voor doorgaand verkeer af. Het gaat om de dijk bij Waardenburg en Tuil, bij de Crobsche Waard (tussen de Kaap van Haaften en de Kerkesteeg) en tussen Herwijnen en Vuren. Alleen bewoners hebben toegang naar en vanuit hun huis. De weg naar de pont naar Brakel is bereikbaar. Let op dat u niet door kunt rijden over de dijk: mogelijk staat materieel op de dijk waardoor de weg geblokkeerd is en het niet mogelijk is om er langs te rijden (ook ’s avonds en in het weekend). Het verkeer wordt geadviseerd over de Graaf Reinaldweg te rijden.

3 jun 2021
NIEUW

Plaatsen bouwborden

Langs het dijktraject komen vier bouwborden te staan. Deze worden vrijdag 4 juni geplaatst. De vrachtwagen zal mogelijk kort de weg blokkeren om de bouwborden te lossen. Heeft u de bouwborden gezien? Maak dan een foto van ieder bord en stuur deze naar mail@gralliantie.nl. U ontvangt dan van ons een kleine verrassing!

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.