De uitvoering van de dijkversterking 


Volg de werkzaamheden per dorp/stad.

(klik op een dorp/stad op de kaart)

Plattegrond
Filter werkzaamheden voor Gorinchem
Filter werkzaamheden voor Dalem
Filter werkzaamheden voor Vuren
Filter werkzaamheden voor Herwijnen
Filter werkzaamheden voor Hellouw
Filter werkzaamheden voor Haaften
Filter werkzaamheden voor Tuil-Waardenburg
Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden op het hele traject


Totaal overzicht werkzaamheden

21 sep 2023
NIEUW

Tuil: Afsluiting St. Antoniestraat Tuil

Vanaf maandag 25 september tot en met vrijdag 6 oktober sluiten wij de St. Antoniestraat in Tuil af vanwege werkzaamheden.

Lees meer
18 sep 2023
NIEUW

Vuren: Stenen breken bij Buko-terrein

Vanaf 21 tot en met 29 september gaan wij stenen (basalt) breken bij het Buko-terrein. Dit kan geluidshinder geven.

Lees meer
15 sep 2023
NIEUW

Afsluiting Waaldijk Vuren tussen Petersweg en Poldersekade

Vanaf maandag 2 oktober is de dijk in Vuren tussen Waaldijk 72 en Waaldijk 74 afgesloten.

Lees meer
13 sep 2023

Dalem-Vuren: Kruising Waaldijk - Dalemse Zeiving 6 maanden dicht

Vanaf 28 september gaat de kruising van de Dalemse Zeiving naar de Waaldijk dicht voor ruim 6 maanden.

Lees meer
5 sep 2023
NIEUW

Gorinchem-Dalem: ​Gras inzaaien op de dijk

Komende weken gaan we op meerdere locaties gras inzaaien aan de buitenkant van de dijk.

Lees meer
31 aug 2023
NIEUW

Emmers voor de kamsalamander

Om dieren tijdens de uitvoering te beschermen neemt de Graaf Reinaldalliantie verschillende maatregelen.

Lees meer
22 aug 2023
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Aangepaste omleiding naar Gorinchem

Op 21 augustus zijn we begonnen met de wegwerkzaamheden op de Vestingweg en de Dalemsedijk. De omleidingsroute passen we aan.

Lees meer
17 aug 2023
NIEUW

Puin breken bij Buko-terrein

Vanaf 21 augustus gaan we weer puin breken op het voormalige Buko-terrein. Dit gebeurt met een mobiele breker.

Lees meer
28 jul 2023
NIEUW

Openstelling dijkvak tussen Waardenburg en Haaften

Vanaf vrijdagmiddag 28 juli is dit stukje dijk opengesteld voor publiek.

Lees meer
14 jul 2023
NIEUW

Vuren: Voetpad en trap Rietput in Vuren weer toegankelijk

Het laatste stukje van het voetpad achter de speeltuin bij de Rietput is hersteld.

Lees meer
7 jul 2023
NIEUW

Gorinchem-Dalem: De Dalemse dijk vol damwanden

De grote damwandmachines worden volgende week weer afgevoerd. 

Lees meer
6 jul 2023
NIEUW

Haaften-Waardenburg: Betonband aanleggen op de weg tussen Waardenburg en Haaften – ’s avonds en ‘s nachts

We zijn bezig met de laatste afbouwwerkzaamheden van de weg en de bermen. De dijk heeft nu aan de binnenkant langs het asfalt een rij grasbetonstenen. Aan de Waal-zijde komt een betonnen band.

Lees meer
30 jun 2023
NIEUW

Opgraving in Woelse Waard

Deze week hebben onze archeologen een opgraving gedaan in de Woelse Waard. Er zijn hier funderingsresten van arbeiderswoningen en bijgebouwen van de steenfabriek gevonden.

Lees meer
19 jun 2023
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Damwandwerkzaamheden bij vesting Gorinchem

Afgelopen week zijn we begonnen met het plaatsen van de damwand bij de vesting op de  Dalemsedijk. 

Lees meer
26 mei 2023
NIEUW

Haaften-Waardenburg: Afronding werkzaamheden tussen Waardenburg en Haaften

Vanaf 1 juni starten we met de afrondende werkzaamheden aan de dijk tussen Waardenburg en Haaften.  

Lees meer
19 mei 2023
NIEUW

Werkzaamheden westkant Haaften - damwandwerkzaamheden

Afgelopen weken heeft u misschien gezien dat de dijk aan de westkant van Haaften is omgetoverd tot bouwplaats. Er is een grote hoeveelheid grond opgeslagen onderaan de binnenkant van de dijk. Ook zijn er bouwhekken geplaatst om het bouwterrein veilig af te sluiten.

Begin volgende week brengen we de damwandstelling via de Bernhardstraat en de Crobseweg op zijn plek. Hierbij houden we rekening met de schooltijden. Nadat de damwandstelling is opgebouwd brengen we de stalen damwandplanken aan in de dijk. Het aanbrengen van de damwand doen we tot de bouwvak (31 juli t/m 13 augustus) en van oktober t/m november.

De damwandwerkzaamheden bij de 'Kop van Haaften' zullen we half 2024 uitvoeren.

Lees meer
25 apr 2023
NIEUW

Gorinchem-Vuren: Bijzondere techniek voor damwanden

Vorige week zijn we tussen Fort Vuren en Gorinchem (dijkvak 12A) begonnen met het plaatsen van damwanden. 

Lees meer
24 apr 2023
NIEUW

Haaften: Werkzaamheden westzijde Haaften - Crobsche Waard blijft open

Vorige week zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten westen van Haaften (uitvoeringsgebied 4b)

Lees meer
14 apr 2023
NIEUW

N830 bij Tuil weer open

Vanaf vrijdagavond 14 april is de N830 weer open. De damwandwerkzaamheden zijn afgerond. 

Lees meer
24 mrt 2023
NIEUW

Update-Waaldijk dicht ter hoogte van Heuffterrein

Vanaf 3 april plaatsen wij een afsluiting op de Waaldijk ter hoogte van het voormalige Buko-terrein. Er is dan geen doorgang meer over de Waaldijk tussen de Poldersekade en de Petersweg. Lees meer
13 mrt 2023
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Dalemsedijk naar binnenstad Gorinchem dicht vanaf 27 maart tot eind 2023

Eind maart begint de Graaf Reinaldalliantie met de dijkversterking van de Dalemsedijk (zie afbeelding 1). 

Lees meer
6 mrt 2023
NIEUW

Vuren: Werkzaamheden tussen Zeiving Vuren en De Steeg

Deze week starten we met de wegwerkzaamheden aan de nieuwe dijk tussen Zeiving Vuren en De Steeg. 

Lees meer
16 feb 2023
NIEUW

Parkeerplaats Fort Vuren en Riveer open!

Vanaf 11 maart is de nieuwe parkeerplaats van Fort Vuren open. Deze parkeerplaats ligt aan de buitenkant van de dijk aan de waterkant. De steiger van de watertaxi van Riveer is ook weer bereikbaar. Bezoekers van Fort Vuren en van de watertaxi kunnen parkeren op de nieuwe parkeerplaats. Deze is bereikbaar via de Dalemse Zeiving. De doorgaande weg naar Vuren over de Waaldijk blijft nog wel afgesloten omdat daar bouwverkeer rijdt van de opslagplaats naar de bouwlocaties.


De parkeerplaatsen zijn lager aangelegd dan de dijk. Hierdoor kijk je vanuit Fort Vuren niet tegen de auto's aan maar is er vrij uitzicht over de Waal.


De tijdelijke parkeerplaats aan de Dalemse Zeiving is dicht. Verkeer wordt doorverwezen naar de nieuwe parkeerplaats langs de dijk.


Het voetpad naar de Hondswaard is ook weer bereikbaar vanaf de parkeerplaats.

Lees meer
21 feb 2023
NIEUW

Vuren: Puin breken bij Buko-terrein

Vanaf 27 februari gaan we puin breken op het voormalige Buko-terrein. Dit gebeurt met een mobiele breker. Het materiaal dat gebroken wordt bestaat uit asfalt en vrijgekomen puin. Dit materiaal kunnen we daarna gebruiken in de fundering van de nieuwe weg. 


Naar verwachting zijn we drie weken bezig met het breken van het puin. U kunt geluidsoverlast ervaren als we aan het breken zijn. Dit is op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.


We gaan geen basalton blokken breken. Dit is een bepaald soort beton. Dat was vorig jaar het materiaal dat voor geluidsoverlast zorgde in Vuren.

Lees meer
16 feb 2023
NIEUW

Hellouw-Haaften: Werkzaamheden Crobsche Waard West (uitvoeringsgebied 5c, d en e)

Vanaf deze week starten we met grond- en wegwerkzaamheden aan de dijk bij Hellouw, tussen de Zijving en de Kerkesteeg.


Op de nieuw aangelegde dijk graven we het cunet (uitgraving voor de nieuwe weg), waarna daarop de fundering en een laag asfalt wordt gelegd. Aan de rivierzijde brengen we een nieuwe leeflaag aan.

Vervolgens slopen we het asfalt van de oude dijk en graven we deze oude dijk af. Ook daar brengen we dan, aan de binnenzijde, een nieuwe leeflaag aan. Tijdens deze werkzaamheden passen we ook de opritten naar de woningen aan. Half september verwachten we dit alles klaar te hebben.


Het aanbrengen van de toplaag van het asfalt en de afbouw van de weg vindt, vanwege de zettingsperiode, in de zomer van 2025 plaats.

Lees meer
14 feb 2023
NIEUW

Vuren: Kabels & leidingen - werkzaamheden rond de dijk in Vuren

Begin januari hebben we een diepe boring onder de dijk door gemaakt aan de oostkant van Vuren. In deze boring zitten de nieuwe kabels & leidingen die de buitendijkse woningen aansluiten op alle Nutsvoorzieningen. De oude kabels & leidingen kunnen namelijk niet blijven liggen als daar straks een nieuwe dijk op gebouwd wordt.


Dit betekent dat we nu op en rond de dijk in Vuren sleuven graven om deze nieuwe leidingen aan te sluiten op de bestaande tracés. Daarom werken we nu langs de Waaldijk, in de Rietput en langs De Enk. U kunt hier overlast van hebben doordat stoepen en wegbermen opengebroken zijn. In een enkel geval sluiten we de weg tijdelijk af en wordt u omgeleid.

Lees meer
26 jan 2023
NIEUW

Bomen kappen vanaf 30 januari

Vanaf 30 januari gaan we 5 weken lang op diverse locaties bomen kappen die in de weg staan voor de dijkversterking. We kappen de bomen voordat het broedseizoen start. Er komen na de dijkversterking zo'n 1500 bomen terug in het hele gebied.


Zorgvuldige uitvoering

Om er zeker van te zijn dat wij geen dieren raken, inspecteert een ecoloog de locatie voordat wij het groen verwijderen. De ecoloog geeft het gebied pas vrij als hij niets meer aantreft. De firma Van den Broek voert vervolgens de kapwerkzaamheden uit. Met behulp van GPS kan de onderaannemer exact bepalen welke bomen en bosschages hij moet verwijderen voor de dijkversterking. Tijdens de werkzaamheden gaat de onderaannemer zorgvuldig te werk om schade aan het omliggende gebied te voorkomen of te beperken. 

Lees meer
20 jan 2023
NIEUW

Herhaalbericht: wegafsluiting N830 bij Tuil

Zoals eerder aangekondigd is van maandag 23 januari tot medio april de N830 bij Tuil afgesloten vanwege werkzaamheden aan de dijk. Het verkeer van west (Haaften) naar oost (Waardenburg) wordt omgeleid. Verkeer van oost naar west rijdt parallel aan de N830 over de dijk.

Voor fietsers geldt een omleidingsroute door Tuil. Er is extra verlichting aangebracht op de Melssinghdreef om deze route veiliger te maken.

Zie ook een eerder bericht.

Lees meer
20 jan 2023
NIEUW

Bushaltes van lijnen 47 en 647 richting Waardenburg bij Haaften tijdelijk gewijzigd

Tijdens de afsluiting van de N830 rijden de bussen van Arriva, net als het overige autoverkeer, van oost (Waardenburg) naar west (Haaften) over de parallelweg naast de N830. Daarna vervolgen zij hun gebruikelijke route door Haaften.

Bussen van west naar oost rijden, vanwege de extra reistijd door de omleiding, niet door Haaften. Er zijn daarom twee noodhaltes geplaatst voor de reizigers uit Haaften, op de parallelweg van de N830. Deze komen bij de rotonde bij de Marijkestraat en bij de Enggraaf. Hieronder in het rood aangegeven. Tevens hebben we een kaart met een overzicht van de gehele omleidingsroute richting Waardenburg opgenomen. Op de website van Arriva vindt u de laatste informatie: reisinformatie Arriva.

Lees meer
5 jan 2023
NIEUW

Gorinchem-Vuren: 13 februari inloopbijeenkomst werkzaamheden Vuren-Gorinchem

Over de dijkversterking tussen Vuren en Gorinchem organiseren wij een inloopbijeenkomst:

Wanneer: maandag 13 februari tussen 17.00 en 20.00 uur

Waarover: de werkzaamheden voor de dijkversterking in 2023 tussen Vuren en Gorinchem

Voor wie: alle bewoners rond de dijk en andere geïnteresseerden uit de nabije omgeving

Waar: projectkantoor van de Graaf Reinaldalliantie in Vuren (Waaldijk 91) - ingang naast Mildijk 74

Onderwerpen: planning 2023, monitoring van de woningen, bomenkap en Linielandschap

Zet het alvast in uw agenda, begin februari volgt meer informatie.

Lees meer
21 dec 2022
NIEUW

Tuil-Waardenburg: Overzichtskaartjes bij wegafsluiting N830

Zoals eerder aangekondigd, sluiten we vanaf 23 januari 2023 de N830 bij Tuil voor alle verkeer. Verkeer in westelijke richting maakt gebruik van de parallelweg op de dijk. Verkeer in oostelijke richting wordt op diverse manieren omgeleid. De afsluiting van de N830 duurt 12 weken. Hieronder vindt u diverse kaarten met daarop de omleidingsroutes en bereikbaarheid van de kern Tuil.

Lokale en regionale omleidingsroute:


Vracht- en bouwverkeer naar kern Tuil rijdt via rotonde Havenstraat:Omleidingsroute bus en tijdelijke halte:
Lees meer
13 dec 2022
NIEUW

Schaats alleen op een goedgekeurde ijsbaan

Met de vorst van de afgelopen en komende dagen komen de schaatskriebels aardig opzetten. Daar hebben we alle begrip voor. We hebben alleen zeker geen begrip voor het betreden van onze werkterreinen om daar te gaan schaatsen. 


Zo werken we in de Herwijnense Bovenwaard aan het graven van geulen. Dit is ons werkterrein en daarmee verboden voor onbevoegden. Bovendien is het ijs daar ook gevaarlijk! We pompen het water er namelijk onder weg. Niet betreden dus!

Lees meer
9 dec 2022

Tuil-Waardenburg: Tijdelijke openstelling dijkweg bij Tuil voor fietsers

De dijkweg bij Tuil (Waalbandijk) is vanaf 9 december 's middags tussen de rotonde en de Bouwing tijdelijk opengesteld voor fietsers. Deze openstelling duurt tot en met zondag 22 januari 2023. Vanaf maandag 23 januari starten wij met dijkwerkzaamheden bij Tuil en wordt de N830 tijdelijk afgesloten. Autoverkeer van Waardenburg naar Haaften maakt vanaf dat moment gebruik van de dijkweg, waardoor fietsers hier om veiligheidsredenen geen gebruik meer van mogen maken.Daarom stellen we op 23 januari de fietsomleidingsroute door Tuil weer in werking. De dijkweg in Waardenburg, tussen de A2 en de rotonde, hebben wij in juli 2022 opengesteld en zal ook tijdens de afsluiting van de N830 open blijven. Na de afbouw van de dijkweg in de zomer van 2023 stellen wij de gehele dijkweg definitief open. Dan is de situatie weer zoals voor de dijkversterking.


Wij stellen de dijkweg bij Tuil nu tijdelijk open op verzoek van zowel bewoners in de omgeving als de Fietsersbond. Hiermee verkorten we tijdelijk de afstand en reistijd voor fietsers tussen Waardenburg en Haaften.

Lees meer
9 dec 2022
NIEUW

Gorinchem-Vuren: Vergroting biodiversiteit in de Woelse Waard met rivierhout

In samenwerking met Rijkswaterstaat is de Graaf Reinaldalliantie gestart met het aanbrengen van ‘rivierhout’ in de wateren in de Woelse Waard.

Rivierhout bestaat uit dode en levende bomen die aan de oever in het water worden gelegd. Op en rond dit hout leven verschillende soorten insecten en vissen. Zo verbeteren de voedselketen en de waterkwaliteit. 


Een anker zorgt dat de bomen op hun plaats blijven. De bomen drijven zo met het water mee en houden het water niet tegen. Want dat willen we niet als het hoogwater is.  


Een deel van de bomen, die gekapt zijn voor de dijkversterking, zijn als rivierhout in de Woelse Waard hergebruikt. Daarnaast doen we een proef om een aantal bestaande bomen langs de waterkant om te duwen richting het water. Zo kunnen ze in het water verder groeien en kunnen ze bijdragen aan het leefgebied van de dieren die in het water leven.

Lees meer
7 dec 2022
NIEUW

Gorinchem: Sleuf graven bij Vesting Gorinchem

Op maandag 12 december starten we met het graven van een proefsleuf bij de Vesting Gorinchem. Dit doen we om te bekijken of de Vestingmuur doorloopt onder de dijk. Het is belangrijk om dit te weten omdat wij hier in de loop van volgend jaar zullen starten met het aanbrengen van damwanden in de dijk.


Verkeer kan tijdens het graven van de proefsleuf gewoon gebruik maken van de Dalemsedijk. Wel geven we met borden aan dat er gewerkt wordt en zorgen we dat voetgangers veilig kunnen passeren.

Lees meer
6 dec 2022
NIEUW

Vuren: Start aanleg nieuwe dijk op Heuff-terrein

Vanaf 12 december starten we met het aanleggen vaneen deel van de nieuwe dijk op het Heuff-terrein.

Op het plaatje is te zien waar we dit doen. 

We gaan ophogen met zand. Dit zand voeren we aan met vrachtwagens vanaf de opslagplaats ten oosten van Fort Vuren over de Waaldijk.

Bij kruising met de Poldersekade en de bouwafrit naar het Heuff-terrein staat tijdens werkuren een verkeersregelaar.

Het Heuff-terrein blijft toegankelijk voor publiek via de poort aan de westzijde. Het werkterrein is afgezet met bouwhekken.

Lees meer
2 dec 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Vertraging damwandwerkzaamheden bij Beatrixlaan Dalem

Op 18 november stuurden wij het bericht dat het aanbrengen van de damwanden in de dijk bij de Beatrixlaan in Dalem niet gaat zoals we gepland hadden. Het plan was de damwanden met een geluidsarme werkmethode in de grond te drukken. Helaas is gebleken dat de damwanden met deze werkmethode niet goed de grond in gaan. Daarom is overgestapt op het trillend aanbrengen van de damwanden. 

Dit geeft overlast van trillingen en geluid in de omgeving. Met deze werkmethode lukt het wel de damwanden in de grond te krijgen maar er is wel vertraging ontstaan in de planning. Hierdoor zal tot onze spijt de overlast van het trillen nog een aantal weken langer aanhouden. 

De verwachting is nu dat we tot en met januari 2023 damwanden aan het aanbrengen zijn op die locatie. Op maandag 5 december en tijdens de kerstvakantie wordt niet gewerkt. Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met Marit Laane (06 3939 212 85 of [email protected]).

Lees meer
2 dec 2022
NIEUW

Afsluiting N830 bij Tuil vanaf eind januari

Zoals u in onze nieuwsbrief van november hebt kunnen lezen, wordt vanaf eind januari tot eind april 2023 de N830 bij Tuil afgesloten voor al het verkeer. 

Dit is nodig voor de damwandwerkzaamheden die plaatsvinden naast de provinciale weg. Het is te gevaarlijk om de weg open te houden tijdens de werkzaamheden. Ook is er door de grootte van het materieel geen ruimte om de weg open te stellen.


Verkeer in de westelijke richting kan gebruikmaken van de parallelweg op de dijk. Het verkeer in de oostelijke richting wordt op diverse manieren omgeleid en om (sluip)vrachtverkeer in het centrum van Tuil te weren worden er op diverse locaties wegversmallingen geplaatst. Omleidingsborden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.


Het fietsverkeer zal tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een omleidingsroute door Tuil. Het verkeer zal in één richting namelijk over de dijk rijden en willen we, vanwege de veiligheid, van het fietsverkeer scheiden.


De omleidingsroutes worden binnenkort via diverse kanalen gedeeld. 

Lees meer
22 nov 2022
NIEUW

Herwijnen-Hellouw: Gevaarlijke situatie: Wandelaars op de dijk bij Herwijnen en Hellouw

Tussen Herwijnen en de Crobseweg in Haaften zien we steeds vaker wandelaars op de dijk. Dit levert gevaarlijke situaties op omdat de dijk vanuit de Crobsche Waard richting het westen (de Zeek) en oosten gebruikt wordt door ons grondtransport. Voor uw en onze veiligheid willen we u er dan ook aan helpen herinneren dat recreatie op de dijk niet meer mogelijk is tot het einde van de werkzaamheden. Dus ook niet wandelen of even de hond uit laten. 


Onze chauffeurs willen graag rekening houden met de omgeving maar het is en blijft een gevaarlijke situatie als voetgangers zich in dezelfde omgeving bewegen als ons grondtransport. Kies dus liever tot het einde van onze werkzaamheden een mooi rondje ten noorden van de dijk.

Lees meer
21 nov 2022
NIEUW

Dalem: Overlast door damwandwerkzaamheden bij Beatrixlaan Dalem

Eind oktober zijn we gestart met het aanbrengen van damwanden in de dijk ter hoogte van de Beatrixlaan in Dalem. Het plan was de damwanden met een geluidsarme werkmethode in de grond te drukken. Helaas is gebleken dat de damwanden met deze werkmethode niet goed de grond in gaan. Daarom is overgestapt op het trillend aanbrengen van de damwanden. Dit geeft tot onze spijt grotere geluidsoverlast voor de omgeving. 


Vanaf volgende week zal ook een heiblok worden ingezet om de damwanden aan te brengen. De overlast zal naar verwachting nog een tot twee weken duren. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. 

De nabij gelegen woningen worden met trillingsmeters nauwlettend in de gaten gehouden. 


Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met Marit Laane (06 3939 212 85 of [email protected]).

Lees meer
5 nov 2022
NIEUW

Hulpdiensten voor een gesloten poort

Namens de hulpdiensten en uw mede dorpsbewoners vragen wij graag uw aandacht voor de veiligheid van u en uw buren.

Op diverse plekken op de dijk staan bouwhekken om het werkgebied af te sluiten. De één vindt het lastig en onhandig, de ander vindt het juist lekker rustig. Regelmatig worden de hekken dan ook geopend of omgegooid of iemand doet er juist zelf nog een extra slot op of wijzigt de code van de sloten. Ook merken wij dat wandelaars en fietsers om de hekken heen gaan.

Maar deze hekken staan er niet voor niets. Voor uw en onze veiligheid willen wij zo min mogelijk verkeer op de dijk. De hulpdiensten hebben de codes van de sloten en dus hebben zij toegang.


Daarom verzoeken we u nogmaals met klem om de hekken niet zelf te openen of er omheen te lopen. En wijzig niet de code of het slot, want de hulpverlener staat aan een gesloten poort. 

Lees meer
4 nov 2022
NIEUW

Emmers voor kamsalamanders, deel 2

We waren blij verrast dat de emmers, na ons bericht in deze BouwApp, niet meer werden weggehaald. We hebben toegelicht waar deze voor dienen en dat ze van levensbelang zijn voor de kamsalamander. Gelukkig is er gehoor gegeven aan onze oproep om de emmers te laten staan.

Omdat wij in het weekend de emmers niet legen doen wij er takken in, zodat de dieren er uit kunnen klimmen en niet sterven. Na het weekend halen wij de takken er weer uit.

Nu merken wij sinds enige dagen dat er door de week ook takken in worden gedaan. Wellicht door bezorgde burgers met de beste bedoelingen. Maar dit betekent dat we de kamsalamander niet meer kunnen vangen en uit kunnen zetten in een voor hun veilig gebied.

Wij willen jullie dus, namens de kamsalamander, vragen om geen takken in de emmers te doen. Wij zorgen vanuit de Graaf Reinaldalliantie dat deze dieren worden gevangen en uitgezet in een voor hun aangelegd, geschikt leefgebied. 

Lees meer
28 okt 2022
NIEUW

Haaften: Werkzaamheden oostzijde Haaften

Op 1 november starten we met de werkzaamheden aan de Waalbandijk aan de oostzijde van Haaften. 


Wat gaat er precies gebeuren?

De werkzaamheden vinden plaats in drie delen:

  1. Verwijderen (frezen) van het asfalt
  2. Verwijderen (frezen) van de fundering
  3. Grondwerkzaamheden ten zuiden van de Hertog Karelweg
  4. Aanbrengen nieuwe wegconstructie (fundering en twee onderlagen asfalt)

Tijdens de werkzaamheden aan de dijkversterking is de Waalbandijk, zoals nu ook al het geval is, afgesloten voor al het verkeer.


Wat merkt u van de werkzaamheden?

Op 1 november starten we met het frezen van de huidige weg. Dit doen we door middel van een asfaltfreesmachine. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Op het gedeelte van de Waalbandijk vanaf de Hertog Karelweg naar het zuiden wordt de weg één meter opgeschoven. Hiervoor voeren wij na het frezen grondwerkzaamheden uit. Dit zorgt voor ruimte om de nieuwe weg weer aan te kunnen brengen. 


Het asfalteren gebeurt begin december. Volgens planning zijn deze werkzaamheden 16 december afgerond. Dit is onder andere afhankelijk van het weer. 

De werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur. 


De afbouw van de weg vindt in de zomer van 2023 plaats.  Hierover volgt later meer informatie.

Lees meer
21 okt 2022
NIEUW

Waardenburg: Afsluiting fietspad onder A2- en spoorbrug

Afgelopen week is ons buurproject, dijkversterking Tiel-Waardenburg begonnen met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering. Het gaat om werkwegen, losvoorzieningen en depotlocaties.


Om dat veilig te kunnen doen, waren zij genoodzaakt om het nieuwe fietspad onder de A2- en Spoorbrug af te sluiten voor fietsverkeer vanaf de Waalbandijk (aan de kant van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg) tot aan de Gasthuisstraat (bij molen Waardenburg). De parallelweg langs de A2 naar de brug, tussen Steenweg (N830) en Waalbandijk, blijft wel volledig beschikbaar voor verkeer.  De afsluiting en omleidingen zijn weergegeven op de afbeelding.


De afsluiting is op 17 oktober geplaatst en duurt tot eind december 2023.

Indien u graag op de hoogte blijft van de werkzaamheden en de te verwachten hinder van het project ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg’ dan kunt u ook dit project volgen via deze link of zoek op Dijkversterking Tiel-Waardenburg in de BouwApp. 

Lees meer
20 okt 2022
NIEUW

Vuren: Sloopwerkzaamheden op het BUKO-terrein

Vanaf 31 oktober starten we met de sloop van een deel van de gebouwen op het voormalige BUKO-terrein aan de Waaldijk in Vuren. De sloopwerkzaamheden starten met een asbestsanering. Daarna volgt de sloop van twee van de hallen en het kantoor. De andere hallen en de portierswoning worden pas later gesloopt en zullen wij nog gebruiken voor bijvoorbeeld opslag.


Asbestsanering

In het BUKO-gebouw zit asbest. Dat moet op een veilige manier verwijderd worden. Dat gebeurt door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer zij de werkzaamheden uitvoeren zorgen zij ervoor dat de asbest veilig verwijderd wordt en dat die wordt afgevoerd in afsluitbare containers. Uw gezondheid loopt hierbij geen gevaar.


Sloop hal 1 en 2 en kantoor

Vervolgens slopen we vanaf 28 november de eerste 2 hallen en het kantoor. We zullen dan meer over de dijk rijden. Er zijn geen extra verkeersmaatregelen nodig. Om stofvorming te voorkomen maken we het puin dat ontstaat nat.

Lees meer
14 okt 2022
NIEUW

Haaften: Grondwerkzaamheden rondom de Crobsche Waard

Vanaf maandag 17 oktober brengen wij tussen de Magrietstraat in Haaften en de Kerkesteeg in Hellouw klei aan op de rivierzijde van de nieuwe dijk. Deze werkzaamheden duren tot medio december.

De klei voeren wij aan over het water. Via een overslaglocatie in de plas in de Crobsche Waard brengen wij de klei over in vrachtwagens. Deze vervoeren de klei verder naar de juiste locatie aan de dijk. Na het aanbrengen van de klei wordt ook de leeflaag aangebracht. Dit is het bovenste deel van de bodem waarin planten en dieren leven. Het inzaaien gebeurt op een daarvoor geschikt moment in 2023. 

De vervolgwerkzaamheden aan de nieuwe dijk verderop, tussen de Margrietstraat en de Crobseweg in Haaften, voeren wij volgend voorjaar en zomer uit.


Let extra op!

Door de werkzaamheden rijden er meer vrachtwagens over de dijk tussen de Kerkesteeg en de Crobseweg in Haaften dan er in de afgelopen periode reden. De Crobseweg gebruiken zij om te keren. Voor uw veiligheid zal hier een verkeersregelaar aanwezig zijn. Ook rijden er nog vrachtwagens over de dijk in verband met de werkzaamheden bij de kerk in Haaften (zie ons eerdere bericht op 23 september). Bewoners langs de dijk zullen hinder ondervinden van dit transport. Dat is helaas niet te voorkomen. Wees alstublieft extra voorzichtig, beperk het aantal verkeersbewegingen en ga niet wandelen langs de dijk.

Lees meer
14 okt 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Afsluiting kruising Beatrixlaan-Merwededijk in Dalem

Vanaf maandag 24 oktober starten we met het aanbrengen van de damwanden bij dijkvak 12F ter hoogte van de Beatrixlaan. Hiervoor wordt de kruising van de dijk met de Beatrixlaan afgesloten. De afsluiting zal naar verwachting tot eind december 2022 duren.


Wat gaat er precies gebeuren? 

Om de dijk te versterken plaatsen we een damwand in de dijk. Ter hoogte van de kruising van de dijk met de Beatrixlaan komt de damwand boven in de dijk tussen de woningen naast de weg. Om de damwand te kunnen plaatsen, graven wij eerst een sleuf. Daarna plaatsen we de damwand  door de damwandplanken in de dijk te drukken. 


Wat betekent dat voor u?

De dijk was al afgesloten voor doorgaand verkeer dus de meeste mensen zullen er weinig van merken. Bewoners aan de Merwededijk kunnen alleen via Gorinchem over de Dalemsedijk of de Lingseslaan van en naar hun woning rijden. Vanuit het dijkversterkingsproject hebben we de afvaldiensten en de hulpdiensten op de hoogte gesteld van de afsluiting van de kruising van de dijk met de Beatrixlaan. De afsluiting duurt naar verwachting tot eind december 2022.

Lees meer
7 okt 2022
NIEUW

Tuil: Hinder N830 bij Tuil van 10 t/m 14 oktober

Bij de Langstraat en Kortestraat in Tuil vindt er van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober grondtransport plaats via de N830. Hiervoor wordt het verkeer op de N830 tijdens het lossen van de grond met regelmaat tijdelijk, in beide richtingen, stilgezet. Dit doen wij met een mobiele wegafzetting. Na het lossen van de grond kan het verkeer weer doorrijden. De vertraging is maximaal 15 minuten. Om de hinder te beperken zal dit alleen buiten de spits gebeuren.

Lees meer
12 okt 2022
NIEUW

Omleidingsroute naar pont Herwijnen-Brakel

Vanaf 17 oktober 9:00 is de Zeiving afgesloten door werkzaamheden voor de dijkversterking. Dit betekent dat de pont bereikbaar is via een tijdelijke verkeersweg, parallel aan de Zeiving. Brakel wordt vanaf de rotonde op de N830 met borden aangegeven. De tijdelijke verkeersweg is toegankelijk voor auto’s, voetgangers en fietsers. Zie de afbeelding.


Vrachtverkeer wordt ter plekke omgeleid via een alternatieve route.

Lees meer
26 sep 2022
NIEUW

Bomen kappen vanaf 3 oktober

Vanaf 3 oktober gaan we 2 weken lang op diverse locaties bomen kappen die in de weg staan voor de dijkversterking. Er komen na de dijkversterking wel zo'n 1500 bomen terug in het gebied.


Zorgvuldige uitvoering

Om er zeker van te zijn dat wij geen dieren raken, inspecteert een ecoloog de locatie voordat wij het groen verwijderen. De ecoloog geeft het gebied pas vrij als hij niets meer aantreft. De firma Van den Broek voert vervolgens de kapwerkzaamheden uit. Met behulp van GPS kan de onderaannemer exact bepalen welke bomen en bosschages hij moet verwijderen voor de dijkversterking. Tijdens de werkzaamheden gaat de onderaannemer zorgvuldig te werk om schade aan het omliggende gebied te voorkomen of te beperken. 

Lees meer
23 sep 2022
NIEUW

Haaften: Aanbrengen steenbekleding Kaap van Haaften

Vanaf eind september starten we met het aanbrengen van de steenbekleding bij de groene omdijking op de Kaap van Haaften. Vrachtwagens voeren de stenen enkele keren per dag aan en storten deze op de dijk. Een rupskraan legt ze vervolgens handmatig tegen de buitenzijde van de dijk.


De steenbekleding wordt aangevoerd vanaf de Zijving over de Waalbandijk. Ter hoogte van de Hervormde kerk in Haaften rijdt het vrachtverkeer vervolgens de dijk op. Op de afbeelding ziet u de aanvoerroute en de locatie.


Let extra op!

Bewoners langs de Waalbandijk kunnen hinder ondervinden van het transport. Wees alstublieft voorzichtig en ga niet wandelen langs de dijk.

Het werkgebied op de Kaap van Haaften is al afgezet met hekken.


De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 8 weken.


Aanbrengen steenbekleding op een ander dijkvak

Lees meer
22 sep 2022
NIEUW

Haaften: Zorg voor kleine dieren in het werkgebied

Zorg voor kleine dieren in het werkgebied

Om dieren tijdens de uitvoering te beschermen neemt de Graaf Reinaldalliantie verschillende maatregelen.

Een van die maatregelen is het vangen van kamsalamanders in emmertjes en deze diertjes uitzetten in een ander gebied. Bij de waterzuivering in Haaften en in de Crobsche Waard zijn daarvoor nieuwe salamanderpoelen gegraven.

Onze faunacontroleur en ecoloog controleren deze emmers dagelijks en zorgen voor de juiste begeleiding. In de bodem van de emmers zitten gaatjes zodat het water eruit kan lopen en de kamsalamanders niet kunnen verdrinken.

Nu lopen wij tegen het probleem aan dat deze emmers nogal eens verdwijnen. Een raadsel voor ons. Wie neemt deze emmers mee en met welk doel?

Mocht u iets zien, horen of weten, wilt u dit dan bij ons melden of deze persoon laten weten dat de emmers er met een goede reden staan.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Lees meer
16 sep 2022
NIEUW

Herwijnen: Grondtransport over de dijk tussen Herwijnen en ‘t Rot

Vanaf maandag 19 september starten we met het ontgraven van grond uit de Herwijnense Bovenwaard. Door de ontgraving wordt de oude strang (geul) in de uiterwaard hersteld. In een latere fase wordt deze strang ook in verbinding gebracht met de bestaande plassen in de uiterwaard en de Waal zelf. Hiermee ontstaat dan een meestromende nevengeul.


De grond moet worden afgevoerd. Dit transport vindt plaat over de bestaande dijk vanaf het Kerkeneind naar onze

bouwweg in ’t Rot. Zie ook de rode lijn op het kaartje.


Geen auto’s parkeren langs de dijk

Bewoners langs dit deel van de dijk willen we vragen de auto’s niet langs de dijk te parkeren. Ons transport moet dan namelijk uitwijken naar de berm om te passeren, waardoor de berm kapotgereden kan worden. Ook voorkomt u dan dat uw auto vies wordt.


Let extra op!

Bewoners langs de dijk zullen hinder ondervinden van dit transport. Dat is helaas niet te voorkomen. Wees alstublieft extra voorzichtig, beperk het aantal verkeersbewegingen en ga niet wandelen langs de dijk. Het hek bij het Kerkeneind zal aanstaande maandag weer dicht worden gezet en gehouden. 

Lees meer
16 sep 2022
NIEUW

Dalem: Update: Damwandwerkzaamheden bij Het Wiel in Dalem – start uitvoering een week later

De Graaf Reinaldalliantie is sinds begin september bezig met de voorbereidende werkzaamheden om de damwanden bij Het Wiel en de Beatrixlaan in Dalem aan te brengen. Eerder gaven wij aan dat de damwandwerkzaamheden maandag 19 september zouden starten, dit is echter een week naar achter geschoven. In de laatste week van september beginnen we met het plaatsen van de damwanden in de dijk. Op de afbeelding ziet u waar de damwand komt.


De oorzaak van de verschuiving van de planning is positief; er komt namelijk een elektrische kraan met heistelling naar de dijkversterking. Wij zijn er blij mee dat deze innovatieve duurzame hijskraan op het werk komt.

Om de dijk te versterken plaatsen we een damwand in de dijk. In het oostelijk deel van dit traject komt de damwand onder aan de dijk, bij het westelijk deel (bij de knik) komt de damwand boven in de dijk naast de weg. Om de damwand te kunnen plaatsen, graven wij eerst een sleuf. Daarna plaatsen we de damwand door met een hoge frequentie te trillen of door de damwandplanken in de dijk te drukken. 

De dijk blijft voorlopig nog afgesloten voor (doorgaand) verkeer.

Lees meer
16 sep 2022
NIEUW

Vuren: Wegwerkzaamheden tussen Fort Vuren en Vuren

Op dit moment werken we aan de weg op de dijk tussen Fort Vuren en Vuren. Hierbij komen ook de parkeerplaatsen bij het fort terug. Deze parkeerplaatsen komen lager te liggen in het flauwe talud aan de rivier (ongeveer 1 meter lager). Hierdoor komt er een beter uitzicht op de Waal en kasteel Loevestein en is Fort Vuren vanaf de overkant ook beter te zien. De werkzaamheden aan de weg tussen Fort Vuren en Vuren zijn naar verwachting voor het einde van het jaar klaar.

Lees meer
9 sep 2022
NIEUW

Vuren: Grondwerkzaamheden in Vuren

Lees meer
26 aug 2022
NIEUW

Gorinchem: Afsluiting Componistenstraat Gorinchem

De gemeente Gorinchem gaat vanaf maandag 29 augustus de Componistenstraat in Gorinchem opknappen. De Componistenstraat is daarom tussen 29 augustus en 23 september dicht.

Lees meer
26 aug 2022
NIEUW

Vuren: Wegwerkzaamheden bij Fort Vuren

Vanaf volgende week (29 augustus) start de Graaf Reinaldalliantie met de werkzaamheden aan de weg tussen Fort Vuren en Vuren. De bestaande asfaltlaag wordt verwijderd en de oude fundering vervangen door meerdere funderingslagen. Op de fundering van de weg komt een asfaltlaag. Bij Fort Vuren gaan wij de parkeerplaatsen opnieuw aanleggen. Als de bouwweg langs Fort Vuren niet meer gebuikt wordt en de werkzaamheden aan de dijk in Vuren zijn afgerond, dan komen we nog één keer terug om de laatste asfaltlaag aan te brengen zodat de weg op de dijk netjes wordt opgeleverd.

Lees meer
25 aug 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Start werkzaamheden westelijk deel van de Woelse Waard

Vanaf 22 augustus is de Graaf Reinaldalliantie gestart met het westelijk deel van de Woelse Waard (in de buurt van de vesting van Gorinchem). Zowel door het graven van een nevengeul als door het verlagen van het maaiveld zorgen we voor een verlaging van de waterstand van de rivier. Ook zorgen we voor meer biodiversiteit in het gebied. De grond die vrijkomt gebruiken we indien mogelijk in de dijkversterking. Door het aanbrengen van een dam in het Dalemse Gat zorgen wij dat het bouwverkeer tussen het westelijk en oostelijk deel van de Woelse Waard over een eigen bouwroute en niet over de Dalemse Sluis rijdt.


Kom een kijkje nemen vanuit ons nieuwe uitkijkpunt! De uitkijktoren staat op de dijk op de hoek tussen de Vestingweg en de Dalemsedijk in Gorinchem.


Lees meer
25 aug 2022
NIEUW

Vuren: Aanleg binnenberm tussen het alliantiekantoor en het dorp Vuren

Eind augustus begint de Graaf Reinaldalliantie met werkzaamheden aan de binnenkant van de dijk. Het gaat om de aanleg van de berm om de dijk stabieler te maken tussen het alliantiekantoor en het dorp Vuren. Eerst zal de bovenlaag van de agrarische percelen worden afgehaald en tijdelijk verplaatst naar de zijkant. Later kunnen we deze laag weer op de stabiliteitsberm aanbrengen. Vervolgens brengen we grond aan als grondophoging voor de berm aan de binnenkant (polderzijde) van de dijk. 


De grond, die wij op de berm gaan aanbrengen, is afkomstig uit de nieuwe geul in de Crobsche Waard bij Haaften, en de geul in het westelijk deel van de Woelse Waard bij Gorinchem. De grond brengen we per vrachtwagen over de Graaf Reinaldweg, de Petersweg en de Waaldijk naar zijn eindbestemming. De lege vrachtwagens rijden dezelfde route weer terug. Op de Waaldijk bij Xella staan verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Lees meer
24 aug 2022
NIEUW

Herwijnen: Tijdelijk weghalen van de Steenkruier

Om te voorkomen dat we het beeld “de Steenkruier” nabij Waaldijk 170 in Herwijnen onbedoeld beschadigen tijdens de werkzaamheden, halen we het tijdelijk weg. Daarvoor doen we eerst onderzoek naar de manier waarop het beeld gefundeerd is door een deel van de grond rond het beeld weg te graven en de fundering te bekijken. Daarna maken we dan een plan hoe we het beeld weghalen. Het beeld wordt vervolgens opgeslagen en na afronding van de werkzaamheden plaatsen we het beeld weer terug bij het rustpunt dat op deze plek zal worden ingericht. Ook worden er dan weer bomen geplant op deze locatie.


Lees meer
18 aug 2022
NIEUW

Dalem: Start aanbrengen damwanden in Dalem-Oost (dijkvak 12a)

Vanaf 22 augustus start de Graaf Reinaldalliantie met het aanbrengen van damwanden in de dijk tussen Waaldijk 16 en Waaldijk 24 in Dalem. Doordat de damwandstelling op de dijk staat, is het niet mogelijk om langs de stelling te komen: de dijk is dan volledig afgesloten. 


Naar verwachting duren de damwandwerkzaamheden in dit dijkvak tot het einde van dit jaar.

Lees meer
15 aug 2022
NIEUW

Haaften-Tuil: Dijkwerkzaamheden rondom de Kerkewaard in Haaften

De bouwvak is bijna afgelopen. Vanaf 22 augustus 2022 pakken we de werkzaamheden weer op.


Ter hoogte van Nedcargo voeren we dan grondwerkzaamheden uit, leggen de wegfundering en gaan aansluitend asfalteren.

Dit betekent dat (brom)fietsers tussen de kruising Waalbandijk-Hertog Karelweg en de Bouwing, al vanaf vrijdag 19 augustus direct naast de dijkweg over stelconplaten worden geleid (zie illustratie).

Deze tijdelijke situatie duurt tot eind oktober 2022.


Vanaf 29 augustus starten we met werkzaamheden aan 2 opritten langs de Waalbandijk, ter hoogte van de overnachtingshaven. De Waalbandijk is dan dus ook voor bestemmingsverkeer volledig afgesloten vanaf Waalbandijk 60. Dit duurt tot eind 2022.

Lees meer
5 aug 2022
NIEUW

Haaften: Nieuwe route naar overnachtingshaven Haaften

Vanaf maandag 8 augustus wordt verkeer naar de overnachtingshaven vanaf de Hertog Karelweg langs de keet van de Graaf Reinaldalliantie geleid. De huidige toegangsweg naar de overnachtingshaven via de Waalbandijk verdwijnt. De route langs de keet wordt vanaf dan de nieuwe situatie, ook na de dijkversterking. Zie in de illustratie de nieuwe route.

Lees meer
22 jul 2022
NIEUW

Gorinchem: Werkzaamheden gestuurde boringen van Stedin en Oasen in Gorinchem afgerond

De werkzaamheden aan de gestuurde boringen inclusief de aansluiting van nieuwe kabels en leidingen zijn afgerond.

Stedin en Oasen hebben vooruitlopend op de dijkversterking in Gorinchem het kabel- en leidingnet in de Componistenstraat, de Vestingweg, de Dalemsedijk en de Visserslaan aangepast. Zo zijn door middel van twee gestuurde boringen onder de Veste door nieuwe robuuste kabel- en leidingverbindingen gemaakt tussen de oude binnenstad en de Componistenstraat. Met deze werkzaamheden is de bedrijfszekerheid en de leveringszekerheid in de gemeente Gorinchem sterk verbeterd.

In de Dalemsedijk in Gorinchem zijn de oude kabels en leidingen buiten bedrijf gesteld. Deze aanpassingen maken het mogelijk de dijkversterking op deze locatie uit te voeren. Er worden nog wel andere werkzaamheden aan kabels- en leidingentracés uitgevoerd binnen het dijkversterkingsproject.

Lees meer
21 jul 2022
NIEUW

Filmpje van de werkzaamheden

Om een beeld te geven van de werkzaamheden buiten, hebben we een kort filmpje gemaakt.

Hier krijgt u een indruk van wat er afgelopen 3 maanden allemaal weer gebeurd is op en rond de dijk. Klik op het filmpje om het te bekijken. 


Lees meer
21 jul 2022
NIEUW

Tuil-Waardenburg: Dijk tussen Tuil en Martinus Nijhoffbrug open voor verkeer

Sinds woensdag 20 juli is de dijk tussen de A2 bij Waardenburg en de rotonde bij Tuil weer open voor het verkeer. De poort staat open en de verkeersborden zijn aangepast aan de situatie.

Vanaf de rotonde worden de fietsers weer naar de huidige omleiding door Tuil geleid. 


Er komen nog afrondende werkzaamheden. Dit zal niet eerder zijn dan half 2023.

Lees meer
18 jul 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Werkzaamheden nevengeul Woelse Waard

De nevengeul in het oostelijk deel van de Woelse Waard is bij het Dalemse Gat afgelopen week verbonden met de rivier. De nevengeul heeft een diepte van ongeveer 2 tot 3 meter. Een deel van het talud wordt als natuurvriendelijke oever ingericht.  Met deze nevengeul kan de rivier beter doorstromen. Ook is er zo meer 'intergetijdenatuur', dat wil zeggen dat dit gebied aantrekkelijker wordt voor dieren en planten. De grond uit de nevengeul is gedeeltelijk verwerkt in de dijkversterking.

Lees meer
15 jul 2022
NIEUW

Vuren: Dijktalud bij Hondswaard in Vuren wordt voorzien van klei

De afgelopen weken is flink doorgewerkt aan het buitentalud van de dijk bij de Hondswaard in Vuren. De steenbekleding is samen met een laag van ongeveer 1 meter dik van het talud gehaald. Deze gaan we vervangen door een dikke laag klei. Hierna brengen we de bovenste laag terug en zaaien we het talud in met gras.

Lees meer
15 jul 2022
NIEUW

Haaften: Update werkzaamheden omdijking Haaften

Aan de oostzijde van Haaften is afgelopen maand hard gewerkt aan het plaatsen van een damwandconstructie. Deze werkzaamheden zijn eind juni afgerond. Tot eind september zijn er nog grondwerkzaamheden en er wordt gras ingezaaid. Zo brengen wij de dijk op de juiste sterkte voor het hoogwaterseizoen. Er zijn geen werkzaamheden in de bouwvak, van 1 tot 22 augustus.

Op een later moment komen er nog grasbetonstenen op de dijk en komt er steenbekleding aan de rivierzijde van de dijk.

Vanaf half augustus wordt de toegang naar de vrachtwagenparkeerplaats opgeheven. Zo kunnen we na de bouwvak tussen de vrachtwagenparkeerplaats en de Hertog Karelweg starten met het grondwerk en aansluitend de wegwerkzaamheden. Het hekwerk bij de vrachtwagenparkeerplaats blijft om die reden staan en de Waalbandijk blijft afgesloten. De toegang tot de autosteiger loopt vanaf dat moment via de weg achter onze keet (zie de blauwe lijn in de illustratie).

Lees meer
5 jul 2022
NIEUW

Vuren: Werkzaamheden bij Fort Vuren

Bij Fort Vuren zijn de stalen damwanden en de ankers aangebracht. Nu volgen de binnen- en buitentaluds van de dijk. Op de foto brengt de kraan de klei op het binnentalud aan. Tot slot brengen we de parkeerplaatsen verlaagd aan de dijk terug. Fort Vuren blijft dit jaar via het westen bereikbaar. In de maanden juli en augustus is het voetveer bij Fort Vuren dagelijks te bereiken via de Dalemse Zeiving.
Lees meer
1 jul 2022
NIEUW

Herwijnen: Afsluiting pad Herwijnense Bovenwaard vanaf 4 juli

Voordat we met de grondwerkzaamheden aan de dijk beginnen, richten we eerst het bouwterrein in ter hoogte van Kerkeneind in de Herwijnense Bovenwaard. Om de veiligheid te borgen wordt het pad in de uiterwaard richting het strandje bij de Peperstraat afgesloten. Vanaf maandag 4 julisluiten wij hier de hekken. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden het strandje en de uiterwaard niet toegankelijk zijn.

Lees meer
1 jul 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Werkzaamheden Woelse Waard

De werkzaamheden in het oostelijk deel van de Woelse Waard verlopen voorspoedig. Maaiveldverlagingen, overstromingsgraslanden en een nieuwe nevengeul zijn voor een groot deel al gegraven. De vrijkomende grond gebruiken we voor de nieuwe dijk.

Lees meer
17 jun 2022
NIEUW

Gorinchem-Dalem: Werken aan kabels en leidingen

Stedin en Oasen werken tussen 27 juni en 22 juli aan hun kabels en leidingen in de Visserslaan, de Componistenstraat en de Dalemsedijk. Het gaat om de afrondende werkzaamheden van de nieuw gelegde kabels en leidingen die onder de Vestingwal door zijn aangelegd. Zo worden nog enkele kabels aangesloten of verwijderd. 

Langs de Dalemsedijk wordt de Gietijzeren waterleiding verwijderd, deze is overbodig geworden. De overlast voor de omgeving is beperkt en het gaat om kortstondige activiteiten. 

Het afsluiten van (doorgaande) wegen is niet aan de orde.


Lees meer
10 jun 2022
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Steenbekleding verwijderd aan rivierzijde van de dijk

In Gorinchem, ten oosten van de Dalemse Sluis, wordt de komende periode de steenbekleding aan de rivierzijde verwijderd van de dijk. De steenbekleding wordt onder andere opnieuw toegepast in de dijk. Als de steenbekleding is verwijderd dan maken we de dijk klaar voor het aanbrengen van een laag klei, die ervoor zorgt dat de dijk stevig is en niet beschadigd wordt door het water van de rivier.

Lees meer
31 mei 2022
NIEUW

Vuren: Niet parkeren aan de dijk in Vuren

In verband met het bouwverkeer én de werkzaamheden aan de dijk verzoeken wij u om niet te parkeren aan de dijk bij de ingang van het Heuffterrein in Vuren. Hartelijk dank voor uw begrip!

Lees meer
13 mei 2022
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Film werkzaamheden Gorinchem-Dalem 1e half jaar 2022

In deze film laten we zien welke werkzaamheden aan de dijk plaatsvinden voor het deel van Gorinchem en Dalem tussen april en juli 2022.


Lees meer
11 mei 2022
NIEUW

Waardenburg-Tuil: Asfaltwerkzaamheden in Waardenburg

Deze week wordt de dijk in Waardenburg voorzien van een dubbele asfaltlaag. Het asfalt komt op een meerlaagse fundering om te zorgen dat de weg zo stabiel mogelijk blijft liggen. Als alle werkzaamheden in Waardenburg zijn afgerond komt de Graaf Reinaldalliantie nog een keer terug om een laatste asfaltlaag aan te brengen en de weg verder af te bouwen.

Lees meer
5 mei 2022
NIEUW

Haaften-Herwijnen: Afsluiting van de dijk voor doorgaand verkeer vanaf Haaften tot en met Herwijnen

In ons bericht van 31 maart heeft u al kunnen lezen over het afsluiten van de dijk voor doorgaand verkeer. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. Ondertussen zijn er op verschillende plekken hekwerken klaar gezet en hebben we een omleiding voor voorgaand verkeer ingesteld via de Graaf Reinaldweg. 


Vanaf 9 mei sluiten we de hekken op de dijk vanaf Haaften tot en met Herwijnen. Doorrijden of recreëren over de dijk is dan dus niet meer mogelijk. De dijk is nog wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De bewoners en bedrijven aan de dijk hebben van ons informatie ontvangen over de route naar hun woning. Ook voor hulpdiensten blijft de dijk toegankelijk.

Lees meer
5 mei 2022
NIEUW

Herwijnen: Graafwerkzaamheden voor nieuw kabeltracé Herwijnen

Vanaf aanstaande maandag 9 mei werken we langs de dijk bij Herwijnen ter hoogte van Waaldijk 120 tot en met 98 aan het verleggen van een tweetal kabels: een laagspanningskabel en een kabel van KPN. De locatie van de werkzaamheden is op het kaartje met de rode stippellijn aangegeven. De verlegging van deze kabels is nodig voor de dijkversterking.


Bereikbaarheid woningen Waaldijk 98 tot en met 120 en 151

De graafwerkzaamheden starten aan de oostkant ter hoogte van Waaldijk 120 en dan werken we vervolgens richting huisnummer 98. Dit zal ongeveer 8 weken duren. In verband met deze werkzaamheden is er GEEN doorgaand verkeer mogelijk over de Waaldijk. De adressen aan de Waaldijk 98 tot en met 120 en 151 blijven bereikbaar, maar alleen via de Katerdam. 

Lees meer
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.