De uitvoering van de dijkversterking is begonnen.


Volg de werkzaamheden per dorp/stad.

(klik op een dorp/stad op de kaart)

Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden op het hele traject


Totaal overzicht werkzaamheden

29 nov 2021
NIEUW

Gorinchem: Hoe staat het met de boringen in Gorinchem?

Op maandag 29 november is de nieuwe drinkwatertransportleiding tussen de Componistenstraat en de Visserslaan in Gorinchem in gebruik genomen. In de Componistenstraat en op het terrein van de Koninklijke Harmonie De Bazuin is de nieuwe leiding gekoppeld met de bestaande transportleidingen, zie foto’s. 


Hiermee zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. Stedin en Oasen werken de komende tijd aan de optimalisatie van hun leidingen in en in de directe nabijheid van de Visserslaan en de Componistenstraat. Bewoners die op enige manier hinder ondervinden worden hierover geïnformeerd.


19 nov 2021
NIEUW

Haaften: Inrichting werkterrein in de Kerkewaard

Het was al aangekondigd tijdens het digitale informatiemoment op 17 mei, maar de inrichting van het werkterrein in de Kerkewaard had enige vertraging opgelopen. Komende week starten wij alsnog met de inrichting van het terrein. Dit heeft geen effect op de bereikbaarheid van de omgeving. Alle wegen blijven beschikbaar.


De eerste werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bovenlaag grond en het leggen van betonplaten als fundering. Op het terrein komen keten voor de uitvoeringsorganisatie en een informatiecentrum over de dijkversterking. Naar verwachting worden deze in maart of april 2022 in gebruik genomen. Daarnaast wordt een deel van het terrein ingericht om tijdelijk bouwmaterialen op te slaan.

19 nov 2021
NIEUW

Haaften: Start damwandwerkzaamheden bij de Kerkewaard

Op maandag 22 november 2021 starten wij met de damwandwerkzaamheden bij de Hertog Karelweg in de Kerkewaard. Tijdens de werkzaamheden aan de dijkversterking is de dijkweg rondom de Kerkewaard afgesloten voor alle verkeer. De Hertog Karelweg blijft wel beschikbaar.


Het plaatsen van de damwand doen wij door middel van trillen, drukken en resoneren. Deze methoden worden gebruikt om de kans op schade zo klein mogelijk te houden. Het is wel mogelijk dat u in de omgeving trillingen voelt. Ook zullen de machines geluid produceren. De werktijden voor de damwandwerkzaamheden zijn van 7.00 tot 16.00 uur. Het plaatsen van de damwand is naar verwachting na drie tot vier weken afgerond, afhankelijk van de snelheid waarmee we de damwandplanken kunnen plaatsen.


Wanneer de damwand geplaatst is, brengen we ankers aan. Hierdoor vervormt de constructie minder en kan er met minder staal worden ontworpen. De ankers worden in de ondergrond aangebracht en aan de bovenzijde van de damwand vastgemaakt. De techniek waarmee de ankers worden aangebracht veroorzaakt weinig of geen overlast. Wanneer ook de ankers zijn afgewerkt, wordt de sleuf weer dichtgemaakt. Vervolgens vervangen wij de grond van het binnentalud en zaaien het talud weer in met gras.


De werkzaamheden aan de damwand en ankers zullen naar verwachting tot medio maart 2022 duren. De grondwerkzaamheden worden naar verwachting in de zomer van 2022 afgerond.


Illustratie: Op de kaart geeft de zwart-rode lijn de damwand weer.

5 nov 2021
NIEUW

Vuren: Asfaltwerkzaamheden bouwweg tussen Fort Vuren en Vuren

Dinsdag 9 november 2021 wordt de bouwweg tussen Fort Vuren en Vuren geasfalteerd. Hiervoor komt op maandag en dinsdag een halve wegafzetting op de Graaf Reinaldweg. De verkeersregelaars op de Graaf Reinaldweg zullen zorgen voor een veilige doorstroming van alle verkeerstromen.

29 okt 2021
NIEUW

Herwijnen-Vuren: Afsluiting dijkweg tussen Wadensteinsesteeg en de pont naar Brakel

Vanaf woensdag 3 november wordt de dijkweg tussen de Wadensteinsesteeg en de pont naar Brakel afgesloten in verband met het lossen van grond vanaf de dijkweg. Met deze grond wordt de nieuwe dijk opgebouwd in de uiterwaard. Ons grondtransport rijdt via de daarvoor aangelegde bouwweg naar de dijk toe. Omdat het transport op de dijk moet manoeuvreren en achteruitrijden is het veiliger om het verkeer op de dijk om te leiden. Deze omleiding loopt via de Wadensteinsesteeg, de Graaf Reinaldweg voor auto’s en de parallelweg voor fietsers naar de Zeiving. De pont naar Brakel blijft bereikbaar en ook het verkeer naar de woningen aan de Waaldijk 7, 9, 11, 13 ,15, 17, 19, 19a, 21, 23, 25, 27, 45 en 47 word doorgelaten door de verkeersregelaar.

28 okt 2021
NIEUW

Gorinchem: Werkzaamheden Stedin en Oasen tot eind december 2021

Het intrekken van de kabels en leidingen op 20 en 23 september vanaf de Componistenstraat onder het water door naar het parkeerterrein van de Harmonie in de vesting is goed verlopen. Om de nieuwe kabels en leidingen aan te sluiten op het bestaande drinkwater-, gas- en elektriciteitsnet vinden er nog (graaf)werkzaamheden plaats in de Visserslaan, de Dalemwal, Paddemoes, Kasteelplaats, Steenplaats en de Vestingweg. Hiervan ondervindt u weinig tot geen hinder. Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd tot eind december 2021.Onderbreking van drinkwater zal alleen plaats vinden in de Kasteelplaats en de Steenplaats. Hiervoor worden de bewoners altijd vooraf geïnformeerd. De woningen blijven altijd (te voet) bereikbaar. Mocht dit voor een korte periode niet mogelijk zijn dan wordt u hierover eveneens vóóraf geïnformeerd. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de straat en/of het trottoir weer dichtgemaakt. 

25 okt 2021
NIEUW

Vuren: Update werkzaamheden in de Steeg in Vuren

Vanaf vandaag aan het einde van de dag is de Steeg in Vuren weer geopend voor doorgaand verkeer. Met het dichtmaken van de sleuven langs de weg wordt vandaag de eerste fase van de gestuurde boringen in de Steeg afgerond. De nieuwe kabels zijn onder de dijk getrokken en liggen nu diep genoeg zodat ze niet meer in de weg liggen voor de damwanden in de dijk, die nodig zijn voor de dijkversterking. De volgende fases bestaan uit het aansluiten van de nieuwe kabels op het net en vervolgens het verwijderen van de oude kabels.

23 okt 2021
NIEUW

Gorinchem: Componistenstraat in Gorinchem weer open voor verkeer

De tweede gestuurde boring is vandaag succesvol verlopen, de Componistenstraat in Gorinchem is weer geopend voor verkeer.

22 okt 2021
NIEUW

Kappen van bomen en struiken

De aannemer werkt nog steeds aan het kappen van bomen dit najaar. Bij het verwijderen gaat de aannemer zorgvuldig te werk. Met behulp van GPS kan de aannemer exact bepalen welke bomen en bosschages hij moet verwijderen. Deze periode valt buiten het broedseizoen. En de ecoloog inspecteert vooraf de plekken waar we het groen gaan verwijderen, zodat er geen dieren geraakt worden. 

De overige bomen en struiken die we gaan verwijderen volgen op een later moment van de uitvoering.

21 okt 2021
NIEUW

Dronebeelden van werkzaamheden

Een indruk van de werkzaamheden van de laatste paar weken.

Bekijk de video.

19 okt 2021
NIEUW

Gorinchem: Afsluiting Componistenstraat in Gorinchem

Op woensdag 20 en op zaterdag 23 oktober is de Componistenstraat in Gorinchem (deels) afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting vindt plaats tussen 6 uur ’s ochtends tot het einde van de middag. De Componistenstraat blijft voor hulpdiensten wel bereikbaar. Het overige verkeer wordt met verkeersborden tijdelijk omgeleid. De woningen van de straat Vest zijn alleen via de Lingsesdijk te bereiken. 


De afsluiting van de Componistenstraat is nodig om de kabels en leidingen van Stedin en Oasen door de geboorde tunnel onder de vestinggracht te kunnen doortrekken. De kabels en leidingen komen uit in de binnenstad bij het parkeerterrein van de Harmonie aan de Visserslaan.

1 okt 2021
NIEUW

Gorinchem: Start werkzaamheden vestingzijde Dalemwal

In de week van 4 oktober start Van Vulpen - in opdracht van Stedin en Oasen - met het aanbrengen van de beschermende maatregelen aan de Dalemwal en de inrichting van het werkterrein bij de Koninklijke Harmonie De Bazuin. Dit is ter voorbereiding van de gestuurde boring van Stedin en Oasen. Omleidingen voor verkeer over de Dalemwal worden ter plekke aangegeven met verkeersborden. De gebruikers van de Harmonie en de Schietvereniging kunnen gebruikmaken van alternatieve parkeergelegenheid in de buurt van de Harmonie.

30 sep 2021
NIEUW

Veiligheid voorop!

De Graaf Reinaldalliantie hecht veel waarde aan veiligheid. We willen veiligheid waarborgen van onze mensen, maar zeker ook van alle mensen die aan de dijk wonen, werken of op bezoek komen. Hierbij kunt u ook helpen. 


Recent hebben wij spelende kinderen aangetroffen in een nieuw gegraven watergang. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren vanwege bijvoorbeeld instabiele grondhopen of drijfzand. Wilt u daarom als ouders uw kinderen op het hart drukken dat ze niet in onze werkgebieden spelen? Zoals de dijk en de ontgravingen in de Crobsche Waard in Haaften. We willen gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. 


Dank voor uw medewerking!

28 sep 2021
NIEUW

Gorinchem: Inrichten werkterrein Componistenstraat in Gorinchem

Aan de Componistenstraat in Gorinchem bereiden netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen de eerste werkzaamheden voor de gestuurde boring voor. Hier wordt de stalen drinkwaterleiding uitgelegd en aan elkaar gelast over een lengte van 400 meter (zie foto). De boorwerkzaamheden van de gestuurde boring vinden medio oktober plaats en duren circa drie weken.

27 sep 2021
NIEUW

Vuren: Start bouwweg tussen Fort Vuren en Vuren-west

Op maandag 4 oktober start de Graaf Reinaldalliantie met de aanleg van de bouwweg tussen de Graaf Reinaldweg en de dijk. Het bouwverkeer gebruikt deze weg gedurende de dijkversterking, zodat er geen bouwverkeer door het centrum van Vuren hoeft te rijden. Dit doen we voor de veiligheid van de bewoners en het overige verkeer. De bouwweg zal als eerste gebruikt worden voor de aanvoer van de damwanden, die nodig zijn om de dijk bij Fort Vuren te versterken. De start voor het aanbrengen van damwanden bij Fort Vuren staat gepland voor januari 2022.

24 sep 2021
NIEUW

Vuren: Verlegging van stroomkabels in Vuren-Oost

Een aantal stroomkabels van Liander kruisen de dijk ter hoogte van de Steeg aan de oostkant van Vuren. Als wij straks daar een damwand in de dijk gaan aanbrengen dan doorsnijden we de kabels. Daarom worden de kabels nu dieper aangelegd. Dit doen we door een boring onder de dijk door. De nieuwe boring is met een boorstang vanuit de uiterwaard onder de dijk door naar de Steeg geboord en is ca 20 meter onder NAP de diepte ingegaan. Tijdens het terugtrekken van de boorstang zijn tevens drie mantelbuizen door de boorgang getrokken. Deze zijn op drie grote haspels aangevoerd, zie foto. In deze mantelbuizen worden over een aantal weken de nieuwe stroomkabels getrokken. Dit wordt nauwkeurig bepaald met behulp van GPS-coördinaten. Vandaar dat we spreken van een gestuurde boring. Volgende week wordt de weg weer netjes gemaakt zodat deze eind oktober weer opengesteld kan worden voor het aanliggende verkeer.

20 sep 2021
NIEUW

​Werkzaamheden Woelse Waard uitgesteld

Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen juli hebben we verteld dat we in oktober zouden gaan starten met de werkzaamheden in de Woelse Waard. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten wij over diverse percelen beschikken. Helaas hebben wij op dit moment nog geen toestemming om deze percelen te mogen betreden. Daarom zullen de werkzaamheden in de Woelse Waard, en dus ook de werkzaamheden aan de dijk in dijkvak 12 en 13, verplaatst worden naar volgend jaar. Wanneer wij weten wanneer de werkzaamheden in de Woelse Waard starten zullen wij hierover ook weer communiceren.

30 sep 2021
NIEUW

Vuren: Bomen kappen voor aanleg bouwweg

Begin oktober start de Graaf Reinaldalliantie met de bouw van de bouwweg in Vuren. Deze bouwweg komt te liggen in het agrarisch perceel (grasland) tussen de Graaf Reinaldweg en de dijk ten oosten van Fort Vuren. Voor deze bouwweg moeten we zes bomen kappen. Deze staan binnendijks onder aan de dijk. De kap van de bomen vindt op donderdag 16 of op vrijdag 17 september plaats. De bomen worden vervolgens op transport gezet en via de Waaldijk en de Petersweg in Vuren naar de Graaf Reinaldweg afgevoerd.

10 sep 2021
NIEUW

Start damwandwerkzaamheden bij Waardenburg

Vanaf maandag 13 september werken we bij Waardenburg aan de kant van de A2 aan de voorbereiding van het aanbrengen van damwanden in de dijk. Hiervoor sluiten we de dijk af zodat de damwandstelling op de weg kan worden opgebouwd en de sleuf voor de damwand gegraven kan worden. Vanaf 20 september starten de damwandwerkzaamheden zelf. Vanaf aanstaande maandag 13 september zijn de woningen aan de Waalbandijk 1, 2, 4 en 5 te bereiken vanuit het westen. De woning aan de Waalbandijk 8 is te bereiken vanaf het oosten.

10 sep 2021
NIEUW

Buurproject: aanleg fietspad onder A2 en spoor

De dijkversterking heeft een buurproject gekregen. Aannemersbedrijf Van Mouwrik uit Waardenburg gaat een nieuw fietspad onder de bruggen van de A2 en het spoor aanleggen. Mochten er vragen of klachten zijn over deze werkzaamheden dan kunt u het beste contact opnemen met Jan van Dooijeweert via j.v.dooijeweert@mouwrik.nl.

8 sep 2021
NIEUW

Start werkzaamheden op een deel van dijkvak 8a

Op het deel van de dijk tussen de Wadensteijnsesteeg en de pont naar Brakel is vorige week gestart met het kappen van bomen. Deze bomen stonden op grond van het waterschap. Op ditzelfde deel van de dijk worden de komende weken voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en gaan ook de grondtransporten beginnen.

Eerst verplaatsen we nog de aanwezige afrasteringen aan de rivierzijde van de dijk en graven we de nieuwe watergang. Met de grond die daarbij vrijkomt dempen we huidige watergang. Vervolgens fresen we deze week of volgende week de toplaag van de grasbekleding. Daarna transporteren we de grond voor de ophoging van de nieuwe dijk. Vervolgens bouwen we de komende maanden een deel van de nieuwe dijk naast de bestaande dijk in lagen op.

7 sep 2021
NIEUW

Vuren: De Steeg in Vuren vanaf 13 september 2021 afgesloten

De Steeg wordt vanaf maandag 13 september afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners aan de Steeg kunnen hun woning nog wel bereiken. We doen een boring voor het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels van Liander. De werkzaamheden in de Steeg duren naar verwachting 4 tot 6 weken.

2 sep 2021
NIEUW

Kappen van bomen en struiken

Deze week start onderaannemer Van den Broek in opdracht van de Graaf Reinaldalliantie met het kappen van de eerste bomen en struiken, die in de weg staan voor de dijkversterking. Deze staan op het terrein van Waterschap Rivierenland of er is al toestemming gegeven voor het kappen van deze bomen. De werkzaamheden vinden tot circa eind november plaats. 


Bij het verwijderen gaat de aannemer zorgvuldig te werk. Met behulp van GPS kan de onderaannemer exact bepalen welke bomen en bosschages hij moet verwijderen. Deze periode valt buiten het broedseizoen. En de ecoloog inspecteert vooraf de plekken waar we het groen gaan verwijderen, zodat er geen dieren geraakt worden.  


De overige bomen en struiken die we gaan verwijderen volgen op een later moment van de uitvoering. 

20 aug 2021
NIEUW

Haaften: Werkzaamheden kabels en leidingen Molenstraat westzijde Haaften

Vanaf maandag 23 augustus verleggen wij enkele kabels en leidingen die ter hoogte van de Molenstraat in de dijk liggen. Dit is nodig zodat we hier de dijk richting de rivier kunnen versterken. Dit betekent dat wij de weg op moeten breken. Van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus (met uitloop naar maandag 30 augustus) is er daarom voor alle verkeer geen doorgang mogelijk. Na de aanpassingen aan de kabels en leidingen leggen wij een tijdelijke verharding terug, zodat bestemmingsverkeer weer van de weg gebruik kan maken.

Ook de trap vanuit de Molenstraat moeten wij verwijderen voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Deze trap wordt om ieders veiligheid te waarborgen weer teruggeplaatst na afronding van alle werkzaamheden op dit traject. Dit is naar verwachting in 2024.

20 aug 2021
NIEUW

Haaften: Hekwerk westzijde Haaften

Deze week hebben wij aan de westzijde van Haaften een bouwhek onderaan de binnenzijde van de dijk geplaatst. Dit doen we omdat er tijdens onze werkzaamheden vaak wandelaars, hondenuitlaters en soms ook spelende kinderen op de dijkweg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden met het vrachtverkeer en onze graafmachines. We willen ieders veiligheid waarborgen. Dit hekwerk is in verband met de veiligheid ook in de avonden en weekenden gesloten. Er blijft onderaan de dijk aan de dorpszijde wel een grasstrook vrij om de hond uit te laten. Als er voor een lange periode geen werkzaamheden plaatsvinden, dan zetten wij de hekken tijdelijk open op de plekken waar de paden de dijk op gaan. Toch blijft het werkgebied, waar wij als alliantie voor verantwoordelijk zijn. We willen ongelukken voorkomen. Het rijden/lopen op de dijk blijft uw eigen risico.

Het hekwerk blijft staan totdat alle werkzaamheden op dit traject zijn afgerond. Dit is naar verwachting in 2024.

Vanaf volgende week zal daarbij ook de trap vanuit de Molenstraat verwijderd worden in verband met werkzaamheden voor kabels en leidingen ter plaatse. Deze trap wordt om ieders veiligheid te waarborgen pas weer teruggeplaatst na afronding van alle werkzaamheden op dit traject, dus naar verwachting in 2024.

20 aug 2021
NIEUW

Hervatting werkzaamheden

De bouwvakantie nadert zijn eind. Dit betekent dat de werkzaamheden vanaf 23 augustus weer hervat zullen worden. Houd daarom rekening me bedrijvigheid op de dijk.

Overzicht van werkzaamheden die plaats gaan vinden:

  • We richten de overslaglocatie bij het Tuils Haventje weer in voor de aanvoer van klei.
  • We brengen klei aan op het buitentalud van de dijk bij Tuil (dijkvak 2a t/m 2c).
  • We verleggen kabels en leidingen in de dijk ter hoogte van de Molenstraat aan de westzijde van Haaften.
  • We ontgraven grond uit de nieuwe geul in de Crobsche Waard.
  • Deze grond brengen we naar het Bedrijventerrein Zeiving (dijkvak 8c en 8d) en verwerken deze aan de rivierzijde van de dijk (buitenwaartse versterking).
  • Ook werken we tussen Dalem en Vuren verder aan de bouwweg tussen de N830 en de dijk.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? Laat het ons weten!

19 aug 2021
NIEUW

Dalem-Vuren: Vervolg aanleg bouwweg Dalem

13 aug 2021
NIEUW

Dalem-Vuren: Start aanleg bouwweg Dalem

Op maandag 16 augustus starten we met de aanleg van de tijdelijke bouwweg tussen de Graaf Reinaldweg (N830) en de dijk. De bouwweg zorgt ervoor dat het bouwverkeer vanaf de Graaf Reinaldweg gemakkelijk naar de dijk kan rijden. De eerste werkzaamheden bestaan uit het kappen van drie bomen langs de weg en het plaatsen van een duiker in de sloot naast het fietspad. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zetten we de Graaf Reinaldweg voor een paar dagen voor de helft af en wordt het verkeer op de Graaf Reinaldweg door verkeersregelaars begeleid. De maximale snelheid op de weg is dan 50 km/uur ter hoogte van de afslag naar de bouwweg. Het fietspad langs de Graaf Reinaldweg blijft open.

2 aug 2021
NIEUW

Dalem-Gorinchem: Objecten van de dijk verwijderd

Vooruitlopend op de dijkversterking heeft de alliantie, in overleg met de dijkbeheerder en de gemeenten, een aantal bijzondere objecten van de dijk verwijderd zoals de grenspaal, een rijksmonument aan de Merwededijk in Dalem: een hardstenen paal uit 1834 die gebruikt werd om de visserijgrens aan te duiden. De objecten die verwijderd zijn, zijn vooraf gelabeld en vervolgens zorgvuldig opgeslagen in een depot. Na de dijkversterking plaatst de alliantie de objecten weer voorzichtig terug.

9 jul 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Route Bouwverkeer tussen pont naar Brakel en Vuren Oost

Vanaf komende week vindt er grondtransport plaats voor de nieuwe dijk tussen de pont naar Brakel en Vuren Oost. Dit transport komt vanaf de Zeiving en rijdt dan over de dijk naar het westen om vervolgens de uiterwaard in te rijden. Doordat het grondtransport maar enkele honderden meters over de dijk zelf rijdt, sluiten we de dijk vooralsnog niet af voor doorgaand verkeer. Er wordt dus geen omleiding ingesteld. Er zal wel een verkeersregelaar aanwezig zijn die het verkeer kan vragen even te wachten om een vrachtwagen te laten passeren.  Daarna kan het verkeer de route weer vervolgen. Hiermee willen we hinder door een omleiding voorkomen. De komende periode houden we in de gaten of de situatie zonder afsluiting en omleiding werkbaar en veilig is, voor u als bewoner en voor onze werknemers.

9 jul 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Start werkzaamheden tussen pont naar Brakel en Vuren Oost

Na onze eerste aankondiging van de start van de werkzaamheden op 7 juni is het de afgelopen periode nog rustig geweest in het gebied tussen de pont naar Brakel en Vuren Oost.  Dat gaat de komende tijd veranderen. Vanaf vandaag verwijderen we de nog aanwezige afrasteringen aan de rivierzijde van de dijk. Maandag 12 juli zal hier waarschijnlijk ook nog aan gewerkt worden. Vervolgens wordt op dinsdag de toplaag van de grasbekleding gefreesd, waarna op woensdag de eerste grondtransporten plaatsvinden voor de ophoging van de nieuwe dijk. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk naast de bestaande dijk in lagen op.

2 jul 2021
NIEUW

Haaften: Afsluiten dijkweg rondom Kerkewaard

Vanaf volgende week starten we met de dijkwerkzaamheden rondom de Kerkewaard, in dijkvak 3b en 3c. Om de veiligheid te waarborgen, zal de dijkweg afgesloten worden tussen Waalbandijk 64 en de westelijke aansluiting op de Hertog Karelweg. De woningen Waalbandijk 64 en Waalbandijk 325 blijven bereikbaar vanaf de oostelijke aansluiting op de Hertog Karelweg. Ook de Hertog Karelweg zelf blijft open voor verkeer. Houd rekening met vrachtverkeer dat grond aan- en afvoert via de Hertog Karelweg.

24 jun 2021
NIEUW

Verbodsborden voor bouwverkeer

U heeft ze vast al gezien: de verbodsborden voor ‘bouwverkeer GoWa’. Langs de dijkversterking staan meer dan 40 verbodsborden voor het bouwverkeer. Onze uitvoerders noemen deze borden ‘soepborden’. Deze borden geven aan welke wegen verboden zijn voor het bouwverkeer. Dit zijn vaak smalle wegen of wegen waar veel woningen staan. We hebben hier speciaal voor gekozen vanwege de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn de aanvoerroutes zo gekozen dat de transportafstanden zo beperkt mogelijk blijven en dorpskernen worden ontzien. Hierdoor ontstaat minder overlast voor omwonenden. De soepborden zijn dus alleen voor onze bouwchauffeurs bedoeld!

15 jun 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Bouwweg tussen Vuren en Herwijnen

Op dit moment leggen wij een bouwweg aan tussen de dijk en de provinciale weg. De bouwweg komt uit op de provinciale weg tussen de rotonde van het industrieterrein Zeiving in Vuren en de Wadensteinsesteeg in Herwijnen.

Om de bouwweg te kunnen maken wordt het fietspad/de ventweg gebruikt door bouwverkeer. Het fiets wordt vanaf maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni omgeleid via de Wadensteinsesteeg, de Waaldijk en de Zeiving in Vuren terug naar het fietspad naast de provinciale weg.

11 jun 2021
NIEUW

Tuil: Landbouwverkeer bij Tuil

Het landbouw- en fietsverkeer bij Tuil kan tot 20 juni 2021 over de ventweg langs de N830 blijven rijden. Vanaf 21 juni 2021 worden extra verkeersmaatregelen genomen en kan het landbouwverkeer gedurende de dijkversterkingswerkzaamheden tussen de Hertog Karelweg en de rotonde bij Tuil over de N830 rijden. Op deze wijze hoeft het landbouwverkeer niet omgeleid te worden door Tuil. Fietsverkeer wordt vanaf 21 juni 2021 omgeleid door Tuil via de Bouwing, de Melssinghdreef, de Haarstraat en de Havenstraat. De verkeersmaatregelen worden op dit moment nog afgestemd met de gemeente en de provincie.

8 jun 2021
NIEUW

Pont naar Brakel blijft bereikbaar

De pont naar Brakel blijft bereikbaar via de Zeiving. Komt u vanuit Vuren of Herwijnen, neem dan de Graaf Reinaldweg om naar de Zeiving te komen.

8 jun 2021
NIEUW

Vuren: Bouwverkeer naar depot voormalig BUKO-terrein

Vanaf 7 juni vindt incidenteel bouwverkeer plaats over de Graaf Reinaldweg, via de Petersweg en de Waaldijk naar het depot van de alliantie op het voormalig BUKO-terrein. Denk hierbij aan het vervoer van containers, afzethekken en andere kleine bouwmaterialen die tijdelijk op het BUKO-terrein worden opgeslagen.

8 jun 2021
NIEUW

Waardenburg-Tuil: Inrichten loslocatie Tuil

Deze week starten we met het inrichten van de loswal in de uiterwaarden in Tuil. Een loswal is een tijdelijke voorziening aan het water om materialen van het schip op het land te krijgen. De loswal zetten we in om materialen aan en af te voeren zodat minder transporten over de weg nodig zijn: dat is veiliger voor het wegverkeer en beter voor het milieu! Om de loswal de kunnen maken hebben we kranen en rijplaten nodig. Deze worden via de weg aangevoerd.

8 jun 2021
NIEUW

Herwijnen-Vuren: Buitendijkse versterking

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de nieuwe dijk tussen Herwijnen en Vuren. We beginnen met het maken van een buitendijkse versterking (aan de rivierzijde). Bij een buitenwaartse versterking in grond wordt de kruin van de dijk verplaatst naar de rivierzijde. De berm wordt breder en over het algemeen wordt de dijk hoger. Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk in lagen op.

8 jun 2021
NIEUW

Haaften-Hellouw: Buitendijkse versterking

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de nieuwe dijk bij de Crobsche Waard. We beginnen met het maken van een buitendijkse versterking (aan de rivierzijde). Bij een buitenwaartse versterking in grond wordt de kruin van de dijk verplaatst naar de rivierzijde. De berm wordt breder en over het algemeen wordt de dijk hoger. Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af. Vervolgens bouwen we de komende maanden de nieuwe dijk in lagen op.

8 jun 2021
NIEUW

Waardenburg-Tuil: Buitendijkse bekleding vervangen

Deze week starten we met de werkzaamheden aan de dijk in Waardenburg en Tuil. We beginnen met het vervangen van de buitendijkse bekleding (aan de rivierzijde). Hiervoor gaan we eerst de grasbekleding frezen, vervolgens gaan we deze bovengrond ontgraven en in een tijdelijk depot plaatsen. Als er steenbekleding aanwezig is, dan verwijderen we deze en voeren we deze af.

4 jun 2021
NIEUW

Vuren-Herwijnen: Omleidingen Waaldijk tussen Vuren en Herwijnen

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk tussen Vuren en Herwijnen (ter hoogte van de pont naar Brakel) afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Wadensteinsesteeg, de

Zeiving en de Petersweg. Fietsers worden omgeleid over de Steeg.

4 jun 2021
NIEUW

Hellouw-Haaften: Omleidingen bij de Crobsche Waard

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk bij de Crobsche Waard (tussen de Kaap van Haaften tot de Kerkesteeg) afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Kerkesteeg, de Tinnergieter en de Beatrixstraat of via de Zijving naar de Graaf Reinaldweg.

4 jun 2021
NIEUW

Tuil-Waardenburg: Omleidingen in Waardenburg en Tuil

Vanaf maandag 7 juni is de weg op de dijk bij Tuil en Waardenburg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid naar de Graaf Reinaldweg en fietsers worden omgeleid via de Bouwing, de Melssinghdreef, de Haarstraat en de Havenstraat. 

Informatie voor landbouwverkeer volgt nog!

3 jun 2021

Vuren-Waardenburg: Afsluiten van de dijk

Op maandag 7 juni starten we met de realisatie van de dijkversterking. Hiervoor sluiten we delen van de dijk voor doorgaand verkeer af. Het gaat om de dijk bij Waardenburg en Tuil, bij de Crobsche Waard (tussen de Kaap van Haaften en de Kerkesteeg) en tussen Herwijnen en Vuren. Alleen bewoners hebben toegang naar en vanuit hun huis. De weg naar de pont naar Brakel is bereikbaar. Let op dat u niet door kunt rijden over de dijk: mogelijk staat materieel op de dijk waardoor de weg geblokkeerd is en het niet mogelijk is om er langs te rijden (ook ’s avonds en in het weekend). Het verkeer wordt geadviseerd over de Graaf Reinaldweg te rijden.

3 jun 2021
NIEUW

Plaatsen bouwborden

Langs het dijktraject komen vier bouwborden te staan. Deze worden vrijdag 4 juni geplaatst. De vrachtwagen zal mogelijk kort de weg blokkeren om de bouwborden te lossen. Heeft u de bouwborden gezien? Maak dan een foto van ieder bord en stuur deze naar mail@gralliantie.nl. U ontvangt dan van ons een kleine verrassing!

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.