Privacystatement Graaf Reinaldalliantie

De Graaf Reinaldalliantie is een alliantie (samenwerkingsverband) tussen Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV. De alliantie is opgericht voor de dijkversterking van het dijktraject tussen Gorinchem en Waardenburg. Daarbij hoort ook als taak het informeren van omwonenden en andere betrokkenen over het project en de actuele zaken met betrekking tot het project.


Welke persoonsgegevens verwerkt de alliantie

Informeren omwonenden en betrokkenen

Wanneer u in het betreffende gebied woont of op een andere manier te maken krijgt met het project of de werkzaamheden daaromheen zijn wij wettelijk verplicht u te informeren. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer. En mocht dit noodzakelijk in het kader van het project gebruiken wij uw factuuradres en betalingsgegevens.


Nieuwsbrief

Omdat wij vanuit Waterschap Rivierenland de plicht hebben om bewoners die bij de dijk wonen en andere betrokkenen te informeren, ontvangen al deze bewoners en betrokkenen automatisch onze nieuwsbrief over het project en de actuele zaken. Daarnaast kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Voor deze nieuwsbrief gebruiken we uw e-mailadres en/of uw NAW-gegevens.


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookiecategorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.


Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 


Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor geeft u toestemming door middel van de cookiemelder. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiemelder.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Voorbeelden zijn: alliantiepartners of andere betrokkenen bij het project of onze IT-dienstverleners die ons ondersteunen bij problemen. Ondersteunende partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij u een dienst leveren namens ons.


Rechtmatigheid

De Graaf Reinaldalliantie verwerkt persoonsgegevens op grond van de hierboven beschreven opdracht. Het verbeteren van het dijktraject dient het algemeen belang.


Doelen van deze verwerkingen zijn:

De alliantie verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

• Het infomeren van bewoners en betrokkenen over ontwikkelingen in hun omgeving;

• Het (laten) uitvoeren van onderzoeken en metingen aan de ondergrond en het (laten) uitvoeren van werkzaamheden.


Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang als het project duurt en we u informeren over de stand van zaken van het project.


Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan [email protected].


Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op [email protected].


De Functionaris voor Gegevensbescherming van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres [email protected].


Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Zie ook: Privacystatement Waterschap Rivierenland

Cookieverklaring 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.