Nieuws


'Bazen voor 1 dag' op het project

2 juni 2023

Op 1 juni waren 2 ‘bazen van morgen’ de baas op ons dijkversterkingsproject. 

Kom naar de Dag van de Bouw 17 juni

16 mei 2023

De Graaf Reinaldalliantie opent de bouwplaats op zaterdag 17 juni. Dan is het de Dag van de Bouw. Jong en oud kan die dag komen ontdekken wat er komt kijken bij het maken van een dijkversterking. Van 10.00 – 16.00 uur is iedereen welkom op de bouwplaats in Haaften of Gorinchem.

Bericht van gemeente West Betuwe over veerstoep Herwijnen

30 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe heeft onlangs besloten om de uitwerking van de meekoppelkans van de veerstoep in Herwijnen te wijzigen.

In november 2020 is besloten financieel bij te dragen aan het verleggen van de veerstoep in Herwijnen, als meekoppelkans bij het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Deze veerstoep is onderdeel van de veerverbinding over de Waal tussen Herwijnen en Brakel. Hierna heeft verdere uitwerking van deze kans plaatsgevonden. De gemeente West Betuwe en de Graaf Reinaldalliantie werken hierin samen. Bij deze uitwerking is gebleken dat er gewijzigde inzichten zijn ontstaan over de reden van verplaatsing en de kosten hiervan. Als gevolg hiervan heeft het college onlangs besloten als definitieve uitwerking van deze meekoppelkans de veerstoep niet te verleggen, maar wel de rijroutes aan te passen door aanleg van een extra weg onderlangs de Waaldijk.


De Graaf Reinaldalliantie gaat dit besluit met de gemeente verder meenemen in de voorbereidingen van de uitvoeringswerkzaamheden van het dijkversterkingsproject. 

Nieuwsbrief maart

16 maart 2023

Deze nieuwsbrief gaat over het afscheid van de klankbordgroep. Ook aandacht voor tevredenheid, veiligheid en het informatiecentrum.

Informatiebijeenkomst dijkversterking voor westelijk gebied

31 januari 2023

Voor alle mensen die in de omgeving van de dijk wonen tussen Vuren en Gorinchem organiseren we een inloopbijeenkomst op 13 februari van 17.00-20.00 uur in het projectkantoor in Vuren

Laatste bijeenkomst klankbordgroep

30 januari 2023

In een afrondende bijeenkomst is samen met heemraad Marc Laeven van Waterschap Rivierenland teruggekeken op het sinds 2014 gezamenlijk doorlopen planproces. 

Afsluiting van de N830 bij Tuil vanaf eind januari

10 januari 2023

De N830 bij Tuil is vanaf 23 januari tot eind april 2023 afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig voor de damwanden die geplaatst worden naast de provinciale weg. 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.