Nieuws


Nieuwsbrief maart

16 maart 2023

Deze nieuwsbrief gaat over het afscheid van de klankbordgroep. Ook aandacht voor tevredenheid, veiligheid en het informatiecentrum.

Informatiebijeenkomst dijkversterking voor westelijk gebied

31 januari 2023

Voor alle mensen die in de omgeving van de dijk wonen tussen Vuren en Gorinchem organiseren we een inloopbijeenkomst op 13 februari van 17.00-20.00 uur in het projectkantoor in Vuren

Laatste bijeenkomst klankbordgroep

30 januari 2023

In een afrondende bijeenkomst is samen met heemraad Marc Laeven van Waterschap Rivierenland teruggekeken op het sinds 2014 gezamenlijk doorlopen planproces. 

Afsluiting van de N830 bij Tuil vanaf eind januari

10 januari 2023

De N830 bij Tuil is vanaf 23 januari tot eind april 2023 afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig voor de damwanden die geplaatst worden naast de provinciale weg. 

Nieuwsbrief over veiligheid en hoogwaterseizoen

16 november 2022

Deze keer gaat het over de werkzaamheden in de uiterwaarden en het Linielandschap. Over het hoogwaterseizoen. En over veiligheid en planning.

Graaf Reinaldalliantie werkt steeds duurzamer

8 november 2022

Bij de uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg wil de Graaf Reinaldalliantie op een duurzame manier te werk gaan. Hierbij past de inzet van elektrische machines. Deze machines stoten geen CO2 en geen stikstof uit en maken minder geluid. Deze video gaat over de onlangs in gebruik genomen elektrische draadkraan om damwanden mee te plaatsen.

Pont naar Brakel goed bereikbaar door tijdelijke weg

20 oktober 2022

Dankzij een tijdelijke verkeersweg voor auto’s en fietsers blijft de pont naar Brakel bereikbaar.

Nestkastjes controleren langs de dijk

7 oktober 2022

Een medewerker ecologie inspecteert de nestkastjes, die vanaf 2021 bij bewoners zijn opgehangen. 

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.