Nieuws


Dronebeelden van werkzaamheden

18 oktober 2021

Een indruk van werkzaamheden van de laatste paar weken.

Monitoringsplan

8 oktober 2021

We hebben een publieksvriendelijke versie van het ‘Monitoringsplan bouwwerken’ van dijkversterking Gorinchem – Waardenburg gemaakt.

Historische foto's gevraagd

8 oktober 2021

Voor het nog te bouwen informatiecentrum zijn we op zoek naar mooie foto’s van de dijk uit het verleden.

Spreekuur hervat

1 oktober 2021

We starten weer met het inloopspreekuur. Op dinsdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur.

Nieuwsbrief september is verschenen

27 september 2021

Deze nieuwsbrief staat in het teken van veiligheid. Verder vertellen we over damwanden die we nu aanbrengen. En over maatregelen om kleine dieren te beschermen. Ook starten we weer met het spreekuur op dinsdagmiddag.

Gestart met plaatsen damwand

23 september 2021

Op 21 september heeft de Graaf Reinaldalliantie de eerste damwandplanken van dit project geplaatst.

Resultaten enquête dijkpark Vuren

20 september 2021

Voor het dijkpark in Vuren hebben de Graaf Reinaldalliantie en de gemeente West Betuwe een enquête opgesteld.

Kamsalamanders en kikkers

14 september 2021

Op verschillende plekken langs de dijk zijn amfibieënschermen geplaatst. Ook zijn er speciale kamsalamanderpoelen aangelegd.

Werkzaamheden Gorinchem door Netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen

13 september 2021

In opdracht van het Waterschap verleggen netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen de elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen die nu in de dijk liggen.

Recreatieve routes aangepast door dijkversterking

2 september 2021

Recreatieve organisaties laten op hun website zien welke omleidingsroutes er nu zijn voor fietsknooppunten, wandel- en struinroutes en klompenpaden. 

Zomerperiode

30 juli 2021

De komende twee weken vinden nagenoeg geen werkzaamheden aan de dijk plaats in verband met de bouwvak van de alliantie. De meeste alliantiemedewerkers zijn dan ook met verlof. Vanaf 16 augustus zullen de werkzaamheden weer worden opgestart. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Nieuwe Hollandse Waterlinie op UNESCO-werelderfgoedlijst

27 juli 2021

Op 26 juli 2021 heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plek gekregen op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Binnen het dijkversterkingsproject is veel aandacht besteed aan het goed inpassen van de bijzondere cultuurhistorische elementen die het dijktraject raken zoals de open inundatiekommen, komkeerkaden, sluizen en verdedigingswerken. Deze elementen zijn van west naar oost de Vesting Gorinchem, de Dalemse sluis, de drie Dalemse overlaten, de verdwenen dijkpost Hercules (onderdeel Oude Hollandse Waterlinie) en het Fort bij Vuren.

Hoogwater op komst

15 juli 2021

Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de Waal tegen het weekeinde zal stijgen tot een voor de zomer uniek hoge stand. Op dit moment verwachten we dat het water op zondag al stijgt tot NAP+ 14,5 meter bij Lobith.

Bijeenkomst over start uitvoering Gorinchem-Dalem

15 juli 2021

Voor Gorinchem en Dalem was er op 12 juli een bijeenkomst over de start van de werkzaamheden (dijkvakken 12a t/m 14b). 

Bijeenkomst Vuren 28 juni

29 juni 2021

Op 28 juni organiseerden gemeente West Betuwe en de Graaf Reinaldalliantie een digitale bijeenkomst over het dijkpark, het Heuffterrein en de planning en aard van de werkzaamheden rond de dijkversterking voor het deel in Vuren

Officiële start van Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

23 juni 2021

De Graaf Reinaldalliantie is gestart met de uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 23 juni vond een officieel moment plaats in de vorm van een online bijeenkomst.

Nieuwsbrief juni 2021

15 juni 2021

De twaalfde nieuwsbrief over de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg is verschenen!

Dijkafsluiting

11 juni 2021

De weg op de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg is tijdens de uitvoering voor een lange tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit doen we om de veiligheid te waarborgen.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg in uitvoering

4 juni 2021

Op 7 juni start de daadwerkelijke uitvoering van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. We werken niet overal tegelijk, maar wel vaak op meerdere plekken langs de dijk.

Uitstel werkzaamheden kabels en leidingen in Gorinchem

31 mei 2021

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen, waarover we eerder een bericht geplaatst hebben, stellen we nog even uit.  

Gastvrije Waaldijk

27 mei 2021

De Gastvrije Waaldijk is een initiatief van gemeenten, provincie en het waterschap voor de inrichting van de noordelijke Waaldijk.

Informatiebijeenkomsten start werkzaamheden

25 mei 2021

Per deelgebied organiseren we bijeenkomsten over de start van de uitvoering. Lees meer over de eerste bijeenkomsten.

Versterking van het team: Maura Niessen

20 mei 2021

Samen met Saskia Plate neemt Maura Niessen het omgevingsmanagement voor deelgebied West (dijkvak 9 t/m 14, oftewel van Vuren tot aan Gorinchem) op zich. 

De BouwApp: volg onze werkzaamheden

17 mei 2021

Volg onze werkzaamheden met De BouwApp! 

Subsidie voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

26 april 2021

De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.