Nieuws


Afsluiting N830 op maandag 13 december

10 december 2021

Provincie Gelderland voert dan asfaltwerkzaamheden uit in Vuren.

Graaf Reinaldalliantie zet elektrische kraan in

7 december 2021

Afgelopen week is een elektrische kraan in gebruik genomen voor de dijkversterking. Deze machine stoot geen CO2 en geen stikstof uit en maakt minder geluid.

Veiligheidslessen op basisscholen

19 november 2021

Afgelopen woensdag was de Graaf Reinaldalliantie bij OBS Koning Willem Alexander in Haaften.

Kabels en leidingen in Dalem en Gorinchem

18 november 2021

Vanaf 22 november kijken we in Dalem en Gorinchem waar kabels en leidingen liggen. Nodig om het ontwerp van de verleggingstracés nader te kunnen uitwerken.

Spreekuur gaat voorlopig niet door

16 november 2021

I.v.m. de verscherpte coronamaatregelen is er geen spreekuur op dinsdagmiddag.

Terugplaatsen van bomen na de dijkversterking

12 november 2021

De Graaf Reinaldalliantie maakt plannen voor het terugplaatsten van bomen na de dijkversterking.

Dronebeelden van werkzaamheden

18 oktober 2021

Een indruk van werkzaamheden van de laatste paar weken.

Monitoringsplan

8 oktober 2021

We hebben een publieksvriendelijke versie van het ‘Monitoringsplan bouwwerken’ van dijkversterking Gorinchem – Waardenburg gemaakt.

Historische foto's gevraagd

8 oktober 2021

Voor het nog te bouwen informatiecentrum zijn we op zoek naar mooie foto’s van de dijk uit het verleden.

Spreekuur hervat

1 oktober 2021

We starten weer met het inloopspreekuur. Op dinsdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur.

Nieuwsbrief september is verschenen

27 september 2021

Deze nieuwsbrief staat in het teken van veiligheid. Verder vertellen we over damwanden die we nu aanbrengen. En over maatregelen om kleine dieren te beschermen. Ook starten we weer met het spreekuur op dinsdagmiddag.

Gestart met plaatsen damwand

23 september 2021

Op 21 september heeft de Graaf Reinaldalliantie de eerste damwandplanken van dit project geplaatst.

Resultaten enquête dijkpark Vuren

20 september 2021

Voor het dijkpark in Vuren hebben de Graaf Reinaldalliantie en de gemeente West Betuwe een enquête opgesteld.

Kamsalamanders en kikkers

14 september 2021

Op verschillende plekken langs de dijk zijn amfibieënschermen geplaatst. Ook zijn er speciale kamsalamanderpoelen aangelegd.

Werkzaamheden Gorinchem door Netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen

13 september 2021

In opdracht van het Waterschap verleggen netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen de elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen die nu in de dijk liggen.

Recreatieve routes aangepast door dijkversterking

2 september 2021

Recreatieve organisaties laten op hun website zien welke omleidingsroutes er nu zijn voor fietsknooppunten, wandel- en struinroutes en klompenpaden. 

Zomerperiode

30 juli 2021

De komende twee weken vinden nagenoeg geen werkzaamheden aan de dijk plaats in verband met de bouwvak van de alliantie. De meeste alliantiemedewerkers zijn dan ook met verlof. Vanaf 16 augustus zullen de werkzaamheden weer worden opgestart. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Nieuwe Hollandse Waterlinie op UNESCO-werelderfgoedlijst

27 juli 2021

Op 26 juli 2021 heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plek gekregen op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Binnen het dijkversterkingsproject is veel aandacht besteed aan het goed inpassen van de bijzondere cultuurhistorische elementen die het dijktraject raken zoals de open inundatiekommen, komkeerkaden, sluizen en verdedigingswerken. Deze elementen zijn van west naar oost de Vesting Gorinchem, de Dalemse sluis, de drie Dalemse overlaten, de verdwenen dijkpost Hercules (onderdeel Oude Hollandse Waterlinie) en het Fort bij Vuren.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.