Meer weten?


Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar [email protected]. Voor algemene vragen en calamiteiten kunt u contact opnemen met ons via de alliantietelefoon 06 22 88 08 09. 


Informatiecentrum

Ons informatiecentrum is op werkdagen geopend op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. De overige werkdagen op afspraak. Het informatiecentrum staat aan de Waalbandijk naast nummer 60, 4175 AC in Haaften (Kerkewaard). Voor een individueel bezoek is aanmelden op dinsdag en donderdag niet nodig. Groepen (10-20) personen graag vooraf afspreken via bovenstaande contactgegevens.


Ons projectkantoor staat aan Waaldijk 91 in Vuren. De hoofdingang is Mildijk naast nummer 74 in Vuren.


Spreekuur in Vuren én in Haaften 

Op dinsdagmiddag van de even weken kunt u tussen 15.00 en 17.00 uur zonder afspraak met vragen en opmerkingen langskomen. Dit kan in ons informatiecentrum (naast Waalbandijk 60) in Haaften of in het projectkantoor (hoofdingang aan de Mildijk naast nummer 74) in Vuren.


Voor calamiteiten en zaken die echt niet kunnen wachten zijn we bereikbaar via 06 22 88 08 09.


Heeft u een klacht of wilt u een melding maken? Lees dan in het document over klachten en meldingen wat u kunt doen.


Onze omgevingsmanagers

West: Van Gorinchem t/m Vuren: Marit Laane en Maura Niessen

Oost: vanaf Vuren-Oost t/m Waardenburg (A2): Lotje Egmond en Marieke van den Akker 

Hieronder stellen zij zich voor.

Marit Laane

Omgevingsmanager

Ik neem vanaf 15 september de taken van Saskia over als contactpersoon voor de dijkversterking in het westelijke gebied, globaal van Gorinchem tot en met Vuren. Jullie kunnen bij mij terecht voor alle vragen, meldingen en klachten, met het omgevingsteam staan we klaar om dit op te pakken. En andersom zal ik jullie informeren over de werkzaamheden en betrekken bij zaken die mogelijk relevant zijn in jullie directe omgeving. Ik ben ooit aan de studie civiele techniek begonnen omdat ik graag iets nuttigs wilde bouwen waar mensen wat aan hebben. Vanuit de technische hoek ben ik steeds meer de omgevingsmanagement kant op gegaan omdat ik het belangrijk vind dat de omgeving ook goed meegenomen wordt bij de uitvoering van vaak ingrijpende bouwprojecten. De afgelopen jaren heb ik bij diverse aannemers als omgevingsmanager op projecten in de uitvoering gewerkt, onder andere de aanleg van een verdiepte provinciale weg bij Valkenburg, het onderhoud aan Rijkswegen, de bouw van een windmolenpark bij Swifterbant en ik heb gewerkt voor de versterking van de Markermeerdijken. Ik kijk er naar uit om voor de Alliantie aan de slag te gaan en de omgeving goed te leren kennen!

Contactgegevens:   

[email protected]

06 393 212 85Maura Niessen

Omgevingsmanager

Tijdens mijn studie stedebouwkunde kwam ik erachter dat ik de stad eigenlijk helemaal niet zo interessant vind. Juist het buitengebied, de mooie plekjes aan het water en de rivier, dát zijn de plekken die mijn aandacht trekken. En wat ik daar dan vooral interessant aan vind? Hoe de mensen in zo’n gebied worden meegenomen wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden. Zo kwam ik als omgevingsmanager in de wereld van de waterveiligheid en de dijken terecht.

Ik ben ervan overtuigd dat je een project als Gorinchem-Waardenburg sámen maakt, en dat een goede participatie en communicatie de basis is. De dijk is van ons allemaal, maar u woont en leeft er. Wij zijn slechts te gast. Laten we dan ook goede gasten zijn!

Samen met Marit neem ik het omgevingsmanagement voor deelgebied West (dijkvak 9 t/m 14, oftewel van Vuren tot aan Gorinchem) op me. Ik houd me voornamelijk bezig met de zaken rondom het Linielandschap en andere cultuurhistorische zaken. Daarnaast zijn ook recreatieve zaken mijn ‘pakkie an’. Uiteraard weet ik ook in het algemeen wat er in deelgebied west gaat gebeuren en wanneer. Voor vragen of opmerkingen kunt u dus altijd bij mij terecht!


[email protected]

tel. 06 57 99 69 73

Lotje Egmond

Omgevingsmanager

De afgelopen jaren heb ik aan verschillende projecten gewerkt om Nederland mooier en beter bereikbaar te maken. Eerst vanuit de techniek als geotechnisch adviseur, later als omgevingsmanager. Door mijn achtergrond in de (geo-)techniek snap ik wat er speelt rond de stabiliteit van dijklichamen en kan ik van daaruit ook de impact op de omgeving inschatten en daar praktisch naar handelen. Naast mijn technische achtergrond is mijn drijfveer om samen met anderen nieuwe ideeën uit te werken en ook daadwerkelijk te realiseren belangrijk bij de uitvoering van mijn werk. Voor vragen, zorgen of ideeën vanuit het gebied rond Herwijnen en Vuren-Oost (tot aan de Steeg) ben ik uw aanspreekpunt.


[email protected]

06 82 11 43 64

Marieke van den Akker

Omgevingsmanager

Sinds juni 2022 ben ik als lid van het omgevingsteam betrokken bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Het is ontzettend leuk om als omgevingsmanager in deze prachtige omgeving werkzaam te zijn en de schakel te mogen zijn tussen de uitvoering en de omgeving in de breedste zin van het woord. Afgelopen jaren heb ik op diverse projecten gewerkt in deze rol, maar een dijkenproject is nieuw voor me.


Mijn focus ligt met name op het oostelijk deel van de dijkversterking, dijkvak 1 t/m 5. Dus grof gezegd van Waardenburg tot en met Hellouw (Kerkesteeg).

Ik zal mijn best doen u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en andere zaken die spelen in uw omgeving. Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of wilt u gewoon eens iets bespreken, dan ben ik er graag voor u.


[email protected]

06 29 29 47 62

Contact

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.