Overzichtskaart van Gorinchem tot Waardenburg

Kaart projectplan Waterwet

In de kaartatlas van het projectplan Waterwet kunt u een kaart vinden met het ontwerp. U vindt hier verschillende kaartlagen en dwarsdoorsnedes.

Ook per dijkvak zijn er kaarten met het ontwerp en de effecten.


Kaart met het grondonderzoek

Hieronder staat de link naar de kaart met het grondonderzoek met links de legenda. In de legenda staat beschreven wat de verschillende figuren inhouden. Zo kunt u zien welk figuur de boringen weergeeft en welk figuur staat voor de sonderingen. De meest recente boringen (2018 – 2020) zijn groen omcirkeld.


Voor een gedetailleerder beeld kunt u op de kaart inzoomen. Dit doet u met het plusje of minnetje aan de rechteronderzijde, of met uw muis. Naast inzoomen, kunt u de kaart ook van links naar rechts schuiven. Als u op een figuur in de kaart klikt, dan verschijnt er een klein wolkje met extra informatie. Als u dan op het pijltje klikt, opent er een informatiescherm. In dit informatiescherm staat een bijlage. Deze kunt u downloaden en dan kunt u zien hoe de grondopbouw er uit ziet.

//www.gralliantie.nl/kaart-grondonderzoek/

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met één van de omgevingsmanagers.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.